# การจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2552 ณ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : 14th ASEAN Summit
ประเทศสมาชิก อาเซียน