สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ The Public Relations Department Region 3 Chiangmai

เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


ติดตามรายการ สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สปข.3 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และ ทาง Facebook " สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สปข.3 "

ข่าวเด่น สปข.3

ข่าวสารในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เธเธฒเธฃเธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธ•เธฒเธฃเธฒเธ‡

ภาพกิจกรรม สปข.3


ดูเพิ่มเติม

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สาระน่ารู้ กับ สปข.3

บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 111 (จาก 1102 บทความ)
    

Application Android สปข.3


                           ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สปข.3

App Android : PRD3news & Radio online & Facebook Fanpage & Youtube : PRD North
ค้นหาข้อมูล หรือ เว็บไซต์
ค้นหาเฉพาะเว็บ region3.prd.go.th/2011/

×

INFOGRAPHIC

  


รายงานประจำปี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ปี 2562
ข่าวรอบเมืองเหนือ
10 ธ.ค. 62 / 16:26:14
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์วัดมิ่งเมือง จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อเตรียมประกอบพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ดคืนนี้
10 ธ.ค. 62 / 16:08:05
คุณภาพอากาศลำพูน อยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง)ศูนย์อำนวยการฯไฟป่าและหมอกควัน เพิ่มระดับความเข้มข้นตามแผนปฏิบัติการรับมือหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 แล้ว
10 ธ.ค. 62 / 16:01:30
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง ห่วงใยประชาชน หวั่นเกิดอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้งนี้
10 ธ.ค. 62 / 15:56:07
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562
10 ธ.ค. 62 / 15:36:08
น่าน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปัว แถลงข่าว วิ่งการกุศล ก้าวสู่ฝัน วันช่อม่วงบาน PUA SCHOOL RUNNING 2020
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
USER LOGIN
USER NAME : 
PASSWORD : 
JOB : 
11 < Users Online


App Android : PRD3news & Radio online & Facebook Fanpage & Youtube : PRD North -->

เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดที่หน้าจอขนาด 1024 X 768 Pixel ด้วย Browser ของ Internet Explorer 8+ & Google Chrome / Web Browser ของคุณคือ : Unknown