file แบบรายงาน IOC
file ส่งรายงานโครงการยุทธศาสตร์
file คลิกส่ง ระบบ Cloud ติดต่อเพื่อรับ User 053-283734-6 ต่อ 1700,1701
zipfile สปอตการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2
zipfile กรอบโครงการภารกิจพื้นฐาน สปข 3 ปี งบ 2560+แบบฟอร์มการกรอกรายละเอียดโครงการภารกิจพื้นฐาน ปี 60
zipfile สปอต ประชาสัมพันธ์ "รถกู้ชีพฉุกเฉิน"
zipfile เทคนิคการจัดรายการวิทยุ เพื่อเป็นนักจัดรายการที่มีคุณภาพ"
zipfile คำราชาศัพท์
zipfile รูปแบบการจัดรายการวิทยุ
zipfile สปอตวิทยุ กกต
zipfile การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารแผนประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กทม. 16 มิ.ย. 59 แผ่นที่ 2
zipfile การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารแผนประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กทม. 16 มิ.ย. 59 แผ่นที่ 1
zipfile สารคดีวิทยุ "ภาพลักษณ์ประเทศไทย 2559" EP.1-EP.20
zipfile การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สร้างงาน สร้างกำลังใจด้วยคาถาชีวิต โดย คุณวิกรม กรมดิษฐ์
zipfile การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง PR ไทย : รุกและรับอย่างไรในอาเซียน โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
zipfile เพลง เมืองไทยดี๊ดี โดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
zipfile ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
zipfile สื่อสปอตวิทยุ รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2558
zipfile เพลง "อุทาหรณ์ยาโปร"
zipfile ละครวิทยุ โครงการระชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
zipfile หนังสั้น หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ" จากโครงการประกวดหนังสั้น ประจำปี 2558
zipfile ละครวิทยุ โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ปี 2559
zipfile อัลบั้มเพลงไทยเดิม ผลงานการประพันธ์เพลง ของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
zipfile การ "ประกวดภาพถ่าย"
zipfile การ "ประกวดสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้"
zipfile ก้าวสู่ ๑๒๐ ปี โรงเรียนนครสวรรค์
zipfile สารคดีสั้นและสารคดีเชิงข่าว เพื่อออกอากาศเผยแพร่ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2559
zipfile ประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
zipfile ขอความร่วมมือรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อเดินทางปลอดภัย ไร้ยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
zipfile สปอต ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้ง 12 สถานี
zipfile jingle และสปอตประชาสัมพันธ์ 2 โครงการ
zipfile jingle ประชาสัมพันธ์รายการ โครงการปี 59
zipfile หนังสือ 10 คดีทุจริต
zipfile 10 เพลง จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
zipfile สปอตวิทยุ 5 เรื่อง
zipfile สปอตวิทยุ ภาพยนตร์โฆษณา ชุด "เป็นหูเป็นตา" และชุด "สมบัติเราสมบัติชาติ"
zipfile บทสรุปสำหรับผู้บริหาร "ผลการดำเนินงานโครงการสุขกันเถอะเรา"
zipfile บรรยาย หลักและสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นอยู่จนทุกวันนี้
zipfile สปอตโฆษณา อาเซียน ประชาคมแห่งโอกาส
zipfile เพลงสินค้าเกษตรหมู่เฮา โครงการยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มารตรฐานและมูลค่าเพิ่ม ปี 2558
zipfile ข้อมูลบรรเทาสาธารณภัย
zipfile แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะวิกฤต ประจำปี 2558 "
zipfile สารคดีเชิงข่าว โครงการประชาสัมพันธ์ชายแดนใต้ ปี 2558 ตอนที่ 7- 13"
zipfile ดาวน์โหลดไฟล์เสียงการประชาสัมพันธ์ไบค์ฟอร์มัม ชุดที่ 3"
zipfile ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน "หน้าฝนไร้กังวลด้วยแอพพลิเคชันภาครัฐ"
zipfile บทเพลงเพื่อการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
zipfile เพลงจำขึ้นใจ และ เพลงในนามประเทศไทย โดย คณะนักร้อง สปข.3
zipfile สกู๊ปข่าวจาก สวท.5 สถานี ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
zipfile บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบ
zipfile สปอตวิทยุ โครงการ ปชส.แรงงานต่างด้าว ปี 58
zipfile เพลง ค่านิยม 12 ประการ จังหวัดตรัง
zipfile VDO รณรงค์ไม่ให้ซื้อขายงาช้าง
zipfile สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี
zipfile สปอต การประชาสัมพันธ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
zipfile สปอต สารคดีลอยกระทง
zipfile สปอตแบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้ม รร.วัดดอนจั่น สปข.3
zipfile สปอต 54 ปี สปข.3 เชียงใหม่
zipfile เพลงสมานฉันท์ " คือไทยคือเธอ"
zipfile สารคดีวิทยุโครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าวผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๗
zipfile สปอตวิทยุมายไอดอล 3 สปอต
zipfile เสียงพูดนำเข้ารายการ 3 รายการ
zipfile spot งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 47
zipfile spot จิงเกิ้ลรายการวิทยุ โครงการ ปชส.
zipfile สื่อประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  [ File 1 ]  [ File 2 ]  [ File 3 ]  [ File 4 ]
zipfile สปอตวิทยุ-โครงการเกษตรล้านนาอาหารปลอดภัย
zipfile สปอตและสารคดีวิทยุ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
zipfile สารคดีวิทยุ พระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ
zipfile ดาวน์โหลด SPOTประกวดร้องเพลงปลุกใจระดับเขต สปข.3 (ประสานเสียง ประสานใจ สร้างไทยสามัคคี) สปข.3
zipfile ดาวน์โหลด จิงเกิ้ลรายการรอบบ้านล้านนา
zipfile ดาวน์โหลด สปอตวิทยุ โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี
zipfile ดาวน์โหลด จิงเกิล ช่วงประเด็น IOC
zipfile เพลงมาร์ช สปข.3