สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ The Public Relations Department Region 3 Chiangmai

เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


ติดตามรายการ สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สปข.3 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และ ทาง Facebook " สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สปข.3 "

ข่าวเด่น สปข.3

ข่าวสารในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เธเธฒเธฃเธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธ•เธฒเธฃเธฒเธ‡

ภาพกิจกรรม สปข.3


ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Application Android สปข.3

                                                       
App Android : PRD3news & region3.prd.go.th
ค้นหาข้อมูล หรือ เว็บไซต์
ค้นหาเฉพาะเว็บ region3.prd.go.th/2011/
ข่าว TOP 5

×

INFOGRAPHIC

  

ข่าวรอบเมืองเหนือ
23 ก.พ. 61 / 11:46:46
เชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ในงานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค และงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561
23 ก.พ. 61 / 11:29:15
จังหวัดน่าน เกิดฝนฟ้าคะนองลมกรรโชก ลูกเห็บตกขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ทางราชการลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย
23 ก.พ. 61 / 11:19:00
สำนักงานประกันสังคมจ.ลำปาง สร้างเครือข่ายให้บริการผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มช่องทางการ ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้
23 ก.พ. 61 / 11:17:16
จังหวัดลำปางเปิดกิจกรรมรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2561 สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่
23 ก.พ. 61 / 11:10:29
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมครบครอบ ๒๐ ปี
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
USER LOGIN
USER NAME : 
PASSWORD : 
JOB : 
16 < Users Online

เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดที่หน้าจอขนาด 1024 X 768 Pixel ด้วย Browser ของ Internet Explorer 8+ & Google Chrome / Web Browser ของคุณคือ : Unknown