สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ The Public Relations Department Region 3 Chiangmai

เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


ติดตามรายการ สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สปข.3 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และ ทาง Facebook " สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สปข.3 "

ข่าวเด่น สปข.3

ข่าวสารในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เธเธฒเธฃเธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธ•เธฒเธฃเธฒเธ‡

ภาพกิจกรรม สปข.3


ดูเพิ่มเติม

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Application Android สปข.3

                                                       
App Android : PRD3news & region3.prd.go.th
ค้นหาข้อมูล หรือ เว็บไซต์
ค้นหาเฉพาะเว็บ region3.prd.go.th/2011/
ข่าว TOP 5

×

INFOGRAPHIC

  

ข่าวรอบเมืองเหนือ
20 มิ.ย. 61 / 17:11:45
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกตรวจประเมินการประปาและการไฟฟ้าพื้นที่เชียงราย
20 มิ.ย. 61 / 16:36:24
จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.ลอง
20 มิ.ย. 61 / 16:29:11
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู
20 มิ.ย. 61 / 16:26:34
จังหวัดเชียงรายจัดฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอแม่สาย
20 มิ.ย. 61 / 16:23:06
ป่าไม้แพร่ตรวจยึดเฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์จากไม้หวงห้ามที่ลักลอบตัดจากป่าสงวน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
USER LOGIN
USER NAME : 
PASSWORD : 
JOB : 
10 < Users Online

เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดที่หน้าจอขนาด 1024 X 768 Pixel ด้วย Browser ของ Internet Explorer 8+ & Google Chrome / Web Browser ของคุณคือ : Unknown