สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ The Public Relations Department Region 3 Chiangmai

เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


ติดตามรายการ สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สปข.3 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 17.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และ ทาง Facebook " สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ สปข.3 "

ข่าวเด่น สปข.3

ข่าวสารในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เธเธฒเธฃเธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธ•เธฒเธฃเธฒเธ‡

ภาพกิจกรรม สปข.3


ดูเพิ่มเติม

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สาระน่ารู้ กับ สปข.3

บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 110 (จาก 1098 บทความ)
    

Application Android สปข.3

                                                       
App Android : PRD3news & region3.prd.go.th
ค้นหาข้อมูล หรือ เว็บไซต์
ค้นหาเฉพาะเว็บ region3.prd.go.th/2011/


×

INFOGRAPHIC

  

รายงานประจำปี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ปี 2561


ข่าวรอบเมืองเหนือ
26 มิ.ย. 62 / 10:49:52
ชาวแม่ฮ่องสอนรวมพลังต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิ.ย. 62 / 10:19:34
พลังมวลชน จ.ลำปาง กว่า 1,000 คน เดินขบวนรณรงค์ และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย. 62 / 10:15:59
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เปิดโครงการบูรณาการการค้าการลงทุน พัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
26 มิ.ย. 62 / 10:06:56
ชุดเฉพาะกิจอำเภอแม่สะเรียง จู่โจมตรวจค้นเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง
26 มิ.ย. 62 / 09:59:28
ปภ.เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง รับมือฝนตกหนัก กำชับให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
USER LOGIN
USER NAME : 
PASSWORD : 
JOB : 
31 < Users Online

เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดที่หน้าจอขนาด 1024 X 768 Pixel ด้วย Browser ของ Internet Explorer 8+ & Google Chrome / Web Browser ของคุณคือ : Unknown