สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ The Public Relations Department Region 3 Chiangmai

เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ


ข่าวเด่น สปข.3

ข่าว TOP 5

ข่าวสารในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

Application Android สปข.3

                                                       
App Android : PRD3news & region3.prd.go.th
ค้นหาข้อมูล หรือ เว็บไซต์
ค้นหาเฉพาะเว็บ region3.prd.go.th/2011/


ข่าวรอบเมืองเหนือ
22 มิ.ย. 60 / 23:58:06
บุคลากร โรงพยาบาลลำพูน ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
22 มิ.ย. 60 / 21:53:59
เชิญชวนร่วมบริจาคในกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล หารายได้ไปช่วยผู้ป่วยแบบประคับประคอง
22 มิ.ย. 60 / 20:34:10
อําเภอปายจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
22 มิ.ย. 60 / 18:41:47
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 จัดประชุมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
22 มิ.ย. 60 / 18:19:29
คณะอนุกรรมการ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ
USER LOGIN
USER NAME : 
PASSWORD : 
JOB : 
1 < Users Online

เว็บไซต์นี้ดูดีที่สุดที่หน้าจอขนาด 1024 X 768 Pixel ด้วย Browser ของ Internet Explorer 8+ & Google Chrome / Web Browser ของคุณคือ : Unknown