ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งเตือนประชาชน ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ หลังจากนี้อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ ภัยหนาว ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว

ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 9 เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง"

จังหวัดน่านเริ่มลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐวันแรกอย่างคึกคัก