จ.เชียงใหม่ เร่งถอดบทเรียนช่วงสงกรานต์ โดยจะรณรงค์สร้างความตระหนักการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

รัฐบาลเปิดตัวโครงการ "สายตรงไทยนิยม" มอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทยแก่ประชาชน

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ขานรับนโยบายรัฐบาล พร้อมขยายผลผ่านสื่อทุกช่องทางทั้ง Onair,Online และ On Ground รวมทั้งสะท้อนความต้องการจากพี่น้องประชาชนสู่ภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

เชียงใหม่จับมือคณะแพทย์ มช. เตรียมรายงานคุณภาพอากาศแบบ PM 10 และ PM 2.5 ควบคู่กัน

น่านจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ