หลายภาคส่วนของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานพิธีเปิดพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

จังหวัดลำพูน เตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561

รองประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมชมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.ลำปาง บรรยายพิเศษ เรื่องพระราโชบายและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10