การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ เตือนรับมือพายุฤดูร้อน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม นี้

170325121651.jpg
          ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตือนประชาชนรับมือพายุฤดูร้อน ในระยะนี้ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
          นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 25 -29 มีนาคม 2560 บริเวณประเทศไทยมีสภาวะอากาศแปรปรวน และจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ และอากาศจะคลายความร้อนลง ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้น และในช่วงวันที่ 26-28 มีนาคม 2560 จะมีการเกิดพายุฤดูร้อนเพิ่มมากขึ้น บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
ด้านนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีวิทยุสื่อสารด่วนที่สุดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมกำชับอำเภอทั้ง 25 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานหน่วยงานทหารในพื้นที่ เครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน ให้จัดชุดร่วมเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง และหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานมายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่ 25 มีนาคม 2560
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่ 25 มี.ค. 2560
จ.แพร่ เตือนรับมือพายุฤดูร้อนตั้งแต่วันนี้ (25 มีนาคม 2560) จนถึง 29 มีนาคมนี้

170325110402.jpg
          จ.แพร่ เตือนรับมือพายุฤดูร้อนตั้งแต่วันนี้ (25 มีนาคม 2560) จนถึง29 มีนาคมนี้ พร้อมสั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
          นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือน เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย ในช่วงวันที่ 25 -29 มีนาคม 2560 โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ และอากาศจะคลายความร้อนลง และจะเกิดพายุฤดูร้อนเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2560 ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกไว้ด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัยจากพายุฤดูร้อน สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จังหวัดแพร่จึงมีหนังสือด่วนที่สุดถึงอำเภอทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายในช่วงดังกล่าว ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในพื้นที่

นอกจากนี้ ให้ทุกอำเภอกำชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนป้องกันภัยฯ ของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ให้แจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนจัดเตรียมภาชนะรองรับและเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคด้วย โดยประชาชนที่ประสบภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.แพร่ 25 มี.ค. 2560
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานหลายภาค เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานหลายภาค เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 25 - 29 มีนาคมนี้ ขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีสภาวะอากาศแปรปรวน จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับลูกเห็บตกบางพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนภาคใต้ จะมีฝนตกหนัก จึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนพายุฤดูร้อน และฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 25 – 29 มีนาคม โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวน ให้ติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพายุฤดูร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : สำนักงานข่าว กรมประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน 25 มี.ค. 2560