การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ ญาติผู้เสียชีวิต และเยี่ยมเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บไฟไหม้หอพักโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา

160524220553.jpg
          หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ และเยี่ยมเด็กนักเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้หอพักโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา
          เมื่อบ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นตัวแทนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบเงินให้กับพ่อแม่ของเด็กนักเรียนที่เสียชีวิต และเยี่ยมผู้ป่วย ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้หอพักหญิงโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อคืนวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 17 ราย และบาดเจ็บ 5 คน โดยที่ศูนย์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อัคคีภัย ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้าหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบเงินค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุนักเรียนในกรณีที่เสียชีวิตและกรมธรรม์ความรับผิดชอบของสถานศึกษา รวมยอดเงินรายละ 200,000 บาท นอกจากนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าจำนวน 3 คน และเข้าไปดูสถานที่ที่เกิดเหตุไฟไหม้โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา หมู่ที่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า และเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อมอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 2 คน ซึ่งหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความห่วงใยและนำเอาความช่วยเหลือจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีถึงญาติผู้ที่สูญเสียในครั้งนี้ขอเป็นกำลังใจและจะต้องข้ามปัญหาอุปสรรค์ในช่วงเวลานี้ไปให้ได้จะต้องมาช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน ส่วนสถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารสถานที่ทั้งหลายจะต้องหมั่นตรวจสภาพให้มีความปลอดภัยให้มากยิ่งทั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า หลอดไฟ และอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคารบ้านเรือนเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย 24 พ.ค. 2559
นายกรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

นายกรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
วันนี้ ( 24 พ.ค.) นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า นายยกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นเพื่อป้องกัน และมิให้เกิดความเสียหายในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดพะเยา ดำเนินการดังนี้ โดยให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากฝนตกหนัก อาทิ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ อุบัติเหตุ น้ำท่วมขัง ปัญหาการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยในอาคาร และป้ายขนาดใหญ่ ระบบไฟฟ้าเป็นต้น โดยให้ดำเนินการเตรียมการหรือตรวจสอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการตามแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด แผนปฏิบัติการแผนเผชิญเหตุของอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการจัดการสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้อาจร้องขอหน่วยทหารในพื้นที่ร่วมบูรณาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้
ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่า ในแต่ละปีคนไทยมีสถิติถูกฟ้าผ่าจำนวนมาก และมักเกิดกับผู้มีอาชีพเกษตรกรรม ที่ทำงานกลางแจ้งมากที่สุด และจากสถานการณ์วาตภัยอันเกิดจากพายุฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 17 พฤษภาคม 2559 มีผู้เสียชีวิต 25 รายในจำนวนนี้มีสาเหตุเกิดจากถูกฟ้าผ่าถึง 11 รายแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความเสี่ยง ต่อการถูกฟ้าผ่าสูง ดังนั้น จึงเน้นย้ำให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ระมัดระวังอันตราย ขณะฝนตกห้ามหลบใต้ต้นไม้ใหญ่ ใกล้ป้ายโฆษณา วัสดุคอนกรีต และเสาไฟฟ้าแรงสูง ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นโลหะอย่างเด็ดขาด ควรนั่งหมอบย่อตัวให้ต่ำ และชิดกับพื้นให้มากที่สุด หลีกเลี่ยงการสวมใส่วัสดุ ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เช่นเงินทองคำ ทองแดง นาก สร้อย โลหะ กำไล และร่มที่มีส่วนยอดเป็นโลหะ ห้ามอยู่ใกล้หรือใช้อุปกรณ์ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เช่นเครื่องมือการเกษตรโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์สาธารณะเป็นต้น....
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา 24 พ.ค. 2559
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง พิธีเปิดการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 / 2559

160524094452.jpg
          ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง พิธีเปิดการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 / 2559
          (23 พ.ค.59) ที่ห้องประชุม ศูนย์ประชุมนิรภัย ปภ.เขต10 ลำปาง นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1 / 2559 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอัตรากำลังสมาชิก อปพร. เพียงพอในการให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้สมาชิก อปพร.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ายกิจการงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีสมาชิก อปพร. จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลำปาง และ จาก อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 95 คน เข้าการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 23 – 27 พ.ค. 59 รวม 5 วัน
จากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกัน สาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ได้นำ ผู้เข้ารับการอบรม อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทำการปลูกต้น ราชพฤษ์ก จำนวน 1,000 ต้น รอบบริเวณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาโลกร้อน
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง 24 พ.ค. 2559