การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

กรมทรัพยากรธรณี ลงพื้นที่จัดสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยทั้งระบบในจังหวัดเชียงใหม่

150424150500.jpg
          กรมทรัพยากรธรณี ลงพื้นที่จัดสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยทั้งระบบในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มบริเวณต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
          วันนี้ (24 เมษายน 2558) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนา “เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ” จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่ม มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงระบบการแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติ รวมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สามารถแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยมีนายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยอาสาสมัครเครือข่ายฯ ข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดเชียงใหม่รูปแบบในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีการอภิปรายในหัวข้อ “การเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย” โดยวิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยก่อนหน้าที่จะมีการจัดสัมมนาในวันนี้ กรมทรัพยากรธรณีได้จัดฝึกอบรมให้กับ หัวหน้าส่วนหน่วยราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) องค์กรบริหารส่วนตำบล องค์กรบริหารส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย รวมกว่า 400 คน
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : นิสารัชน์ นิลสว่าง/จุฑารัตน์ ต๊ะสุยะ
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่ 24 เม.ย. 2558
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่สรุปผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเบื้องต้น

150423154510.jpg
          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่สรุปผลกระทบจากพายุฤดูร้อน รวมจำนวน 376 หลังคาเรือน มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2558 ในพื้นที่จังหวัดแพร่นั้น ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ได้สรุปความเสียหายเบื้องต้นพบว่า อำเภอเด่นชัย ประสบวาตภัย บ้านหมู่ 4 ตำบลปงป่าหวาย 14 หลังคาเรือน อำเภอสูงเม่น บ้านหมู่ 6 ตำบลบ้านกวาง 1 หลังคาเรือน บ้านหมู่ 1 และ หมู่ 5 ตำบลพระหลวง จำนวน 4 หลังคาเรือน อำเภอวังชิ้น บ้านหมู่ 1-11 ตำบลวังชิ้น บ้านหมู่ที่ 1 , 3, 8, 9, 10, 11, 12, และ หมู่ 14 ตำบลแม่พุง และบ้านหมู่ 1 ตำบลแม่เกิ๋ง รวมจำนวน 265 หลังคาเรือน วัด 1 แห่ง เป็ดและไก่ จำนวน 100 ตัว อำเภอลอง บ้านหมู่ 1-12 ตำบลทุ่งแล้ง บ้านหมู่ 5 ตำบลหัวทุ่ง รวมจำนวน 82 หลังคาเรือน สวนส้ม 5 ไร่ อำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน 10 หลังคาเรือน สรุปในเบื้องต้น ได้รับความเสียหาย 5 อำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 376 หลังคาเรือน วัด 1 แห่ง สถานที่ราชการ 2 แห่ง เป็ดและไก่ จำนวน 100 ตัว สวนส้ม จำนวน 5 ไร่ ส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ ทั้งนี้จังหวัดแพร่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่ 23 เม.ย. 2558
เกิดเหตุพายุฤดูร้อน พัดสร้างความเสียหาย ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน

150422190944.jpg
           เกิดเหตุพายุฤดูร้อน พัดสร้างความเสียหายให้แก่ สถานที่ราชการ และ บ้านเรือน ประชาชน ที่ จังหวัดลำพูน โดย กิ่งไม้ และ ต้นไม้ขนาดใหญ่ หลายต้น ได้ หักโค่น ทับรถยนต์ และ หลังคา บ้านเรือน ของประชาชน ซึ่งขณะนี้ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อ ให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้ว
           วันนี้ ( 22 เมษายน 2558 ) เวลา 15.00 ได้เกิดเหตุพายุ ฤดูร้อนที่ จังหวัดลำพูน ทำให้เกิด ลมกระโชกแรง และ ฝนตกหนัก เป็น เวลานาน กว่า 1 ชั่วโมง บรรยากาศ ที่ ศาลากลาง จังหวัดลำพูน ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน กว่า 30 นาที ทำให้ ภายในอาคาร ไม่มีแสงสว่าง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ภายหลังพายุฝน สงบลง เจ้าหน้าที่ได้ไปสำรวจ บริเวณ โดยรอบ ศาลากลาง พบว่า กิ่งไม้ได้หัก พาดสายไฟฟ้า และ ได้ตก ใส่ รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ ได้รับความเสียหาย จำนวน 2 คัน ส่วน อาคารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน พบว่า เสาส่งสัญญาณวิทยุ ได้ ถูกลมพัด หัก พาดกับสายไฟฟ้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จ.ลำพูน และ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ ร่วมกัน เก็บ ซาก กิ่งไม้ และ สายไฟฟ้า เพื่อให้รถยนต์ ของ เจ้าหน้าที่ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ส่วน ที่ บริเวณ สำนักงาน บริษัท ทีโอที สาขา ลำพูน ป้ายประชาสัมพันธ์ได้ พับลงมา ติดกับ ตู้โทรศัพท์สาธารณะ และ หลังคา โรงจอดรถ ได้ปลิวไป ตกที่ บ้านของประชาชน ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
ด้านความเสียหาย ในเขต เทศบาลเมืองลำพูน กิ่งไม้ ได้ ถูกพัดตกลงมา ตามท้องถนน บางแห่งทับหลังคา บ้านเรือนประชาชน และ ที่ บริเวณ สมาคมแพทย์ แผนไทย จังหวัดลำพูน พบว่า มีต้นไทร ขนาดใหญ่ ถูกลมพัด ทำให้รากหลุดจากพื้นดิน ล้มลงขวางถนน กีดขวางการจราจร
ส่วน ศาสนสถาน และ โบราณสถาน ในจังหวัดลำพูน ที่ได้รับความเสียหายพบว่า วัดจามเทวี และ วัดมหาวัน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน กระเบื้องหลังคาวัดถูกพัดปลิวไป บางส่วน ซุ้ม สำหรับ ให้ผู้มาจุดธูป สักการบูชา ถูกพัดเสียหาย และ ป้ายโฆษณา ห้างร้านต่าง ๆ ถูกพัดเสียหายเช่นกัน ส่วน ที่โรงพยาบาลลำพูน พบว่า เพดานห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ก็ ถูกน้ำกัดเซาะจน พังลงมาจนได้รับความเสียหาย ส่วนที่ บริเวณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน เสาไฟฟ้า และ หม้อแปลง ไฟฟ้า บางจุดได้ หักโค่นลงมาเช่นกัน
ในด้านการให้ความช่วยเหลือ ขณะนี้ นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ สั่งการให้ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหาย ในแต่ละอำเภอ เพื่อ หาแนวทางให้ความช่วยเหลือ จึงขอ ให้ประชาชน ที่ อยู่ในพื้นที่ เสี่ยง ให้ สังเกตสภาพ อากาศ และ เก็บสิ่งของมีค่า และ อาศัยอยู่ในที่ปลอดภัย งดการอยู่ใกล้กับต้นไม้ หรือ สิ่งปลูกสร้างที่ ไม่แข็งแรง เพื่อ ลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน ที่อาจเกิดขึ้น .
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ฝ่ายผลิตข่าว สปชส.ลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน 22 เม.ย. 2558