การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่

141019155654.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือกรณีเกิดภัยหนาว
           นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของประชาชนในพื้นที่มายังจังหวัดแล้ว ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ ต้องการเครื่องกันหนาวประมาณ 130,000 คน เด็กไร้ผู้อุปการะประมาณ 6,000 คน คนพิการทุพพลภาพประมาณ 19,000 คน ผู้มีรายได้น้อยประมาณ 68,000 คน และผู้ประสบภัยทั่วไปประมาณ 100,000 คน มีความต้องการเครื่องกันหนาว ประกอบด้วย ผ้าห่มนวม 250,000 ชิ้น ผ้าห่มไหมพรม 20,000 ชิ้น เสื้อกันหนาว 50,000 ชิ้น เครื่องกันหนาวอื่นๆ อีก 4,000 ชิ้น โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน ขึ้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือจัดหาเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจไปยังองค์กรและมูลนิธิ ที่จะสามารถนำเครื่องกันหนาวต่างๆ มาช่วยเหลือราษฎรในจังหวัดเชียงใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม การจะประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวได้ อุณหภูมิในพื้นที่นั้นต้องลดต่ำลงตั้งแต่ 15 องศาเซลเซียสลงไป นานติดต่อกัน 3 วัน จึงจะประกาศได้ ในส่วนอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมีงบประมาณที่จะสามารถจัดซื้อเครื่องกันหนาวให้ราษฎรได้ล้านบาท จะช่วยเหลือราษฎรได้ 5-6 พันคนเท่านั้น หากมีพื้นที่ประสบภัยหนาวหลายพื้นที่ต้องร้องขอไปทางส่วนกลาง เพื่อให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม หรือ ส่งเครื่องกันหนาวมาช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี ขณะนี้ยอดดอยเริ่มหนาวแล้ว ราษฎรบางครอบครัวมีเครื่องกันหนาวไม่กี่ชิ้น บางพื้นที่หนาวตลอดทั้งปี
สำหรับ สมาคม ชมรม องค์กรใด ที่ต้องการร่วมบริจาคเครื่องกันหนาวช่วยเหลือราษฎร สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 5720 และ 0 5322 2470
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : กนกรัตน์ ปัญญา
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่ 19 ต.ค. 2557
แม่ทัพภาพที่ 3 ตรวจเยี่ยมพื้นชายแดน พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนที่ประสบภัยหนาว

บ่ายวันนี้( 18 ต.ค.) พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนของ กองกำลังผาเมือง พร้อมกับได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวน 500 ผืน
พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า การมอบผ้าห่มให้กับประชาชนในครั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลง ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน ซึ่งมีประชาชนที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกจึงได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนต่างๆ ในการจัดหาผ้าห่มกันหนาวมามอบให้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาเรื่องโรคภัยต่างๆ ที่จะเกิดกับประชาชน ซึ่งทางกองทัพบกได้มีนโยบาย และความมุ่งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
“ขอให้พี่น้องประชาชนยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และช่วยกันดูแลรักษาสภาพป่าไม้ ต้นน้ำให้มีความสมบูรณ์”พล.ท.สาธิต กล่าว
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : รัชพล งามกระบวน ส.ปชส.ชร.
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย 18 ต.ค. 2557
ผู้ว่าฯ น่าน ลงพื้นที่เยี่ยมชนเผ่ามะละบรี มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค จากอากาศหนาวเย็น สั่งการทุกอำเภอเร่งสำรวจเตรียมพร้อมช่วยเหลือให้ทันก่อนอากาศหนาวจะเย็นลงอีก

141017105059.jpg
          ผู้ว่าฯ น่าน ลงพื้นที่เยี่ยมชนเผ่ามะละบรี มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค จากอากาศหนาวเย็น สั่งการทุกอำเภอเร่งสำรวจเตรียมพร้อมช่วยเหลือให้ทันก่อนอากาศหนาวจะเย็นลงอีก
           นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นางนิตยา พึ่งโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรชนเผ่าตองเหลือง หรือ มะละบรี ที่บ้านห้วยหยวก หมู่ 6 ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา โดยนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทำการตรวจรักษาผู้ป่วย ส่วนพบเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ แผลกดทับ และการได้รับเชื้อจากสารเคมีในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยได้สั่งการให้หน่วยแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลเวียงสา ดูแลผู้ป่วยพร้อมจัดยาสามัญประจำบ้านมอบแก่ทุกครัวเรือน และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว แก่พี่น้องชนเผ่ามะละบรี ตลอดจนให้ความรู้ในด้านสุขอนามัยให้ถูกสุขลักษณะด้วย
ที่ผ่านมาจังหวัดน่าน ได้มีการสำรวจข้อมูลประชากรและครัวเรือน ชนเผ่ามะละบรี ในเขตพื้นที่ อ.เวียงสา บ้านห้วยหยวก จำนวน 34 ครัวเรือน ประชากร 192 คน บ้านห้วยลู่ 10 ครัวเรือน ประชากร 32 คน รวมทั้งสิ้น 224 คน นอกจากจะอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสาแล้ว ยังอาศัยในเขตพื้นที่อำเภอสันติสุข อีกด้วย
ทางจังหวัด โดย นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การมาเยี่ยมชนเผ่ามะละบรี เป็นการมาเยี่ยมเยือนพบปะพี่น้องชนเผ่าดูชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้า กับ สภาพอากาศเริ่มเย็นลงแล้วในช่วงแรก นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ผ้าห่มกันหนาว มามอบให้ทุกครอบครัว หากมีอากาศหนาวเย็นลงจัดก็จะได้นำมาใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องทนหนาว ขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจข้อมูลประชาชนในทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน หากพบหลังคาเรือนใด ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ให้แจ้งไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ในแต่ละอำเภอ เพื่อรวบรวมข้อมูล ถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน จะได้ทราบเป็นภาพรวม และเตรียมการให้ความช่วยเหลือต่อไป
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ฐิติรัตน์ วัฒนาพันธุ์ /บรรลือ อินต๊ะไชย -ภาพ
หน่วยงาน : สวท.น่าน 17 ต.ค. 2557