การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

จัดประชุมหารือแผนปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างน้ำ ที่จังหวัดแพร่

141121152238.gif
          มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ จัดประชุมหารือแผนปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำยม
          วันนี้ (21 พ.ย 57) ที่ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางรอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็นประธานการประชุมหารือแผนปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำยม โดยมีหน่วยงานและผู้แทนจากจังหวัดที่อยู่ลุ่มน้ำยม ได้แก่ แพร่ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก พะเยา ร่วมเสนอแผนพัฒนา
กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ ,เครือข่ายลุ่มน้ำยม , ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เชิญกรมการทหารช่าง กองทัพภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ เข้าร่วมหารือ และรับฟังแผนพัฒนาลุ่มน้ำยม ทั้งนี้ในการพัฒนาลุ่มน้ำยมทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง พร้อมกำหนดแนวทางฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเดิม และลำน้ำสาขา เพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำ การระบายน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ซึ่งในส่วนของจังหวัดแพร่ ได้มีการเสนอ แผนพัฒนาและโครงการต่าง ๆ รวม 207 โครงการ
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : เอนก จินดาหลวง ทีมข่าว สวท.แพร่ 0819515170
หน่วยงาน : สวท.แพร่ 21 พ.ย. 2557
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดแพร่

141120132041.jpg
          ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต 16 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่จังหวัดแพร่
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมหอจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายคณิต เอี่ยมระหงส์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 16 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ โดยมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน เส้นทางคมนาคม สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว การติดตามการบริหารโครงการ และการใช้งบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งงบอุดหนุนทั่วไปและงบอุดหนุนเฉพาะกิจ การติดตามการใช้งบประมาณในโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ และติดตามการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำยมของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / วัชระ / ข่าว /พิมพ์
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : วัชระ
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่ 20 พ.ย. 2557
บ.ไทยเบฟเวอเรจ ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมใจต้านภัยหนาวมอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ใน จ.ลำปาง

141120091146.gif
          นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก ผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมกันทำกิจกรรมแบ่งปันไออุ่นบรรเทาความหนาว นำผ้าห่ม จำนวน 15,000 ผืน ภายใต้โครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว 15 ปี กับรอยยิ้มแห่งไออุ่น" ส่งมอบให้ถึงมือแก่พี่น้องประชาชนชาวลำปางผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ ที่บริเวณลานชุมชนโป่งแคม บ้านงิ้วงาม ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เล็กกำแหง รักษาการปลัดจังหวัดลำปาง นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภองาว และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเป็นตัวแทนในนามของจังหวัดลำปางรับมอบผ้าห่มจำนวนดังกล่าว พร้อมนำส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่          
สำหรับการมอบผ้าห่มภายใต้โครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว 15 ปี กับรอยยิ้มแห่งไออุ่น” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) กับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล และที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงในจังหวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน ซึ่งโครงการฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบัน 15 ปี นับเป็นโครงการ CSR ที่ยาวนานที่สุด
โดยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา โครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ได้มอบผ้าห่มแบ่งปันความอบอุ่นให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลไปแล้ว รวมกว่า 3,000,000 ผืน คิดเป็นมูลค่าเงินกว่า 550 ล้านบาท ซึ่งหากเมื่อนำผ้าห่มทั้งหมดมาวางเรียงต่อกันจะมีความยาวถึง 6,090 กิโลเมตร และหากคำนวณเป็นพื้นที่จะมีความกว้างถึง 7,740,000 ตารางเมตร ทั้งนี้สำหรับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำปาง เคยได้รับการแบ่งปันไออุ่นจากโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” มาแล้ว 7 ครั้ง คือในปี 2544 2547 2549 2551 2553 2555 และปี 2557 รวมยอดบริจาคผ้าห่มทั้งหมด 100,000 ผืน มีประชาชนได้รับความช่วยเหลือครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง รวมทั้งสิ้น 100 ตำบล 855 หมู่บ้าน
ดูคลิป http://youtu.be/whG9Rh-xZV8
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง 20 พ.ย. 2557