การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชน เตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อน "มีรีแน" (Mirinae)..//

160728164714.jpg
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชน เตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อน "มีรีแน" (Mirinae) พร้อมกำชับหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง..//
          นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าช่วงวันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2559 พายุโซนร้อน “มีรีแน” (Mirinae) เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 50 กิโลเมตร ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อันเนื่องมาจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ จึงสั่งการให้อำเภอทั้ง 25 อำเภอ แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน และพื้นที่เสี่ยงภัยของอำเภอได้รับทราบ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : อิศรา ชุ่มใจ ทีมข่าวสวท.ฝาง 0-5345-1632
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่ 28 ก.ค. 2559
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสม อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มได้ในระยะนี้

160728131203.jpg
          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2559 พายุโซนร้อน มีรีแน (Mirinae) จะเคลื่อนขึ้นฝั่งใกล้กับกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝนตกหนักและฝนสะสม อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ในช่วงวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2559 โดยดูแลบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างให้แข็งแรง ตัดแต่งกิ่งไม้ ระมัดระวังการใช้เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือกลางที่โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง สำหรับผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะใช้เส้นทางสัญจรไป-มา บริเวณที่เปียกแฉะ ลื่น ทัศนะวิสัยไม่ดีเพื่อความปลอดภัยให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรติดตามตรวจสอบท่อและทางระบายน้ำในเขตเมือง เขื่อน ฝาย อ่าง และคันกั้นน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมาก รวมถึงพื้นที่ของเอกชนถ้าไม่มีความมั่นคงแข็งแรงพิจารณาแล้วเป็นอันตรายให้แก้ไขโดยด่วน รวมทั้งให้ใช้ประโยชน์จากมิสเตอร์เตือนภัย ที่ประจำอยู่ในหมู่บ้านเสี่ยงภัยแจ้งข้อมูลสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้ทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุ ที่ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย โทร 0-2241-7457-61 สายด่วนนิรภัย 1784 และรายงานทุกระยะ จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง 28 ก.ค. 2559
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งเตรียมความพร้อมรับมือ พายุโซนร้อนมีรีแน

160728101100.jpg
          กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ประกาศเตือนประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมรับมือ เหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน จากพายุโซนร้อนมีรีแน
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบสภวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2559 พายุโซนร้อน “มีรีแน” (Mirinae) บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งใกล้กับกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามแล้ว ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบน มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เตรียมความพร้อมเผ้าระวังในการป้องกันและแก้ปัญหา จากเหตุฝนตกหนักและฝนสะสม จนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มได้ ตลอดจนขอให้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ หากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป้าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ ประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน 28 ก.ค. 2559