การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ราษฎรตำบลเหมืองง่า เมืองลำพูน ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนเสียหาย 5 หมู่บ้าน

170430160649.jpg
          พายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนราษฎรตำบลเหมืองง่า เมืองลำพูน เสียหาย 5 หมู่บ้าน เทศบาลตำบลเหมืองง่าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
          นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เปิดเผยว่า เมื่อเย็นวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลาประมาณ 16.00 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นในพื้นที่ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน ลมพายุได้พัดเอากระเบื้องมุงหลังคาปลิว ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เบื้องต้นทางคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย หลังจากที่พายุได้สงบลง สรุปได้ ดังนี้ หมู่ 1 ได้รับความเสียหาย จำนวน 15 ราย หมู่ 7 จำนวน 4 ราย หมู่ 8 จำนวน 6 ราย และหมู่ 9 จำนวน 1 ราย โดยตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่รีบดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และในเช้าวันที่ 29 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ดำเนินการจัดหากระเบื้องมุงหลังคา เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และมายื่นขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาลฯ ขณะเดียวกันได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องและมอบกระเบื้องหลังคาให้ประชาชน เพื่อนำไปซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายต่อไป
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า กล่าวด้วยว่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สรุปยอดรวมความเสียหาย เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2560 ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย รวม 70 ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 7 , 8 และหมู่ 9 ซึ่งตลอดทั้งช่วงเช้าถึงบ่ายมีประชาชนทยอยมายื่นขอรับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน 30 เม.ย. 2560
เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน มอบกระเบื้องให้แก่ ประชาชนที่ถูกลมพายุพัดหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย

170429222032.jpg
           หลังจากเมื่อช่วงเย็นวันที่ 28 เม.ย. 2560 เวลาประมาณ 16.00 – 18.00 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น ในพื้นที่ ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน ลมพายุได้พัดเอากระเบื้องมุงหลังคาปลิว ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เบื้องต้นทางคณะผู้บริหาร โดยนายคนอง กัลป์ละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาล ต.เหมืองง่า ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย หลังจากที่พายุได้สงบลง สรุปได้ ดังนี้ หมู่ 1 ได้รับความเสียหาย 15 ราย หมู่ 7 4 ราย หมู่ 8 6 ราย และหมู่ 9 1 ราย โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่รีบดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
           ในช่วงเช้าวันนี้ ( 29 เม.ย. 2560 ) เทศบาลตำบลเหมืองง่า ได้ตั้งศูนย์รับเรื่อง พร้อมทั้ง มอบกระเบื้องหลังคาให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.เมืองง่า ได้สรุปยอดรวมความเสียหาย เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันนี้ ( 29 เม.ย. 2560 )บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย รวม 70 ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 7 , 8 และหมู่ 9 ซึ่งตลอดทั้งช่วงเช้าถึงบ่าย ยังมีพี่น้องประชาชนทยอยมายื่นขอรับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากบ้านเรือนจะเสียหายแล้ว ต้นลำไยของเกษตรกรบางรายก็ถูกลมพัดจนล้มด้วย ขณะนี้ได้มีการสำรวจและแจ้งความเสียหายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว .
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน 29 เม.ย. 2560
กองพลทหารราบที่ 7 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 6

170429193322.jpg
          แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาหน่วย กองพลทหารราบที่ 7 ครบรอบ 6 ปี พร้อมมุ่งมั่นให้หน่วยมีความพร้อมและทันสมัย เพื่อสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ
          ที่กองพลทหารราบที่ 7 พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาหน่วย กองพลทหารราบที่ 7 ครบรอบ 6 ปี โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อดีตข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลกองพลทหารราบที่ 7 และครอบครัว เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง กองพลทหารราบที่ 7 จัดตั้งขึ้นตามที่รัฐบาลได้ให้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงกลาโหม คำสั่งกองทัพบก ลงวันที่ 17 มีนาคม 2554 มีที่ตั้งปกติถาวร ณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของกองพลรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ปัจจุบันมี พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 มีหน่วยขึ้นตรง จำนวน 4 หน่วย ได้แก่ กรมทหารราบที่ 7 และหน่วยขึ้นตรง กรมทหารราบที่ 17 และหน่วยขึ้นตรง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 การปฏิบัติภารกิจสำคัญของหน่วย ได้แก่ การจัดกำลังป้องกันชายแดน การจัดกำลังสนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน การจัดกำลังสนับสนุนภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดกำลังกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่ 3 การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ การปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติงานการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย รวม 9 โครงการ และการปฏิบัติงานอื่นๆ เมื่อได้รับมอบภารกิจจากหน่วยเหนือ จากนั้นทำพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตั้งอยู่หน้าบริเวณลานหน้ากองพลทหารราบที่ 7 พร้อมทั้งปลูกต้นไม้มงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ด้วยความภาคภูมิ สมดังคำขวัญ “พร้อมรบ ทันสมัย เป็นทหารอาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่น”
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : นิรัชชา คำสุกดี สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่ 29 เม.ย. 2560