การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.งาว จ.ลำปาง

160924140741.jpg
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ออกช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบภัย          
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่น “ราอี” ซึ่งได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภูมิภาคภาคเหนือ ทำให้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง และได้ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันในเขตพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดลำปาง อำเภองาว เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้เกิดฝนตกหนักในเขตท้องที่เมื่อห้วงระหว่างวันที่ 12 - 18 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา จนได้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ รวมทั้งพืชผล และพื้นที่ทางการเกษตร โดยมีราษฎรในพื้นที่อำเภองาว ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย รวม 8 ตำบล 40 หมู่บ้าน 1,077 ครัวเรือน 3,391 คน
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยในราษฎรผู้ประสบภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร รองเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เป็นตัวแทนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริก น้ำดื่ม และขนมขบเคี้ยว รวมจำนวน 500 ชุด มอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่อำเภองาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ราษฎร ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
โดยมี นางสุรีย์ มาปลูก ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภองาว ได้เป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากหน่วยงานทุกสังกัดในเขตท้องที่ให้การต้อนรับ พร้อมได้ร่วมกับคณะกรรมการผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นำถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิฯ บรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มอบช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ราษฎรผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตท้องที่อำเภอแจ้ห่ม โดยมีราษฎรที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้จำนวน 500 ครัวเรือน ซึ่งสิ่งของพระราชทานที่นำมามอบแก่ราษฎรในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ทำให้บังเกิดความปลาบปลื้ม และความปลื้มปิติยินดีแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า ซึ่งราษฎรประชาชนที่ได้รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน ต่างซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรอย่างล้นพ้น
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง 24 ก.ย. 2559
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

160924080451.jpg
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ออกช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบภัย          
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่น “ราอี” ซึ่งได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภูมิภาคภาคเหนือ ทำให้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง และได้ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันในเขตพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้เกิดฝนตกหนักในเขตท้องที่เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 11 - 18 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา จนเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ รวมทั้งพืชผล และพื้นที่ทางการเกษตร โดยมีราษฎรในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย รวม 2 ตำบล 12 หมู่บ้าน 607 ครัวเรือน 2,317 คน
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยในราษฎรผู้ประสบภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร รองเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เป็นตัวแทนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริก น้ำดื่ม และขนมขบเคี้ยว รวมจำนวน 500 ชุด มอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ราษฎร ที่อาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โดยมี นายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม ได้เป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากหน่วยงานทุกสังกัดในเขตท้องที่ให้การต้อนรับ พร้อมได้ร่วมกับคณะกรรมการผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นำถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิฯ บรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มอบช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ราษฎรผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตท้องที่อำเภอแจ้ห่ม โดยมีราษฎรที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้จำนวน 500 ครัวเรือน ซึ่งสิ่งของพระราชทานที่นำมามอบแก่ราษฎรในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ทำให้บังเกิดความปลาบปลื้ม และความปลื้มปิติยินดีแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า ซึ่งราษฎรประชาชนที่ได้รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน ต่างซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรอย่างล้นพ้น
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง 24 ก.ย. 2559
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง

160923173608.jpg
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ออกช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบภัย          
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่น “ราอี” ซึ่งได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภูมิภาคภาคเหนือ เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 12 - 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา จนทำให้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างติดต่อกันนานหลายวัน และได้ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันในเขตท้องที่หลายอำเภอของจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเหตุการณ์อุทกภัยได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ รวมทั้งพืชผล และพื้นที่ทางการเกษตร โดยมีราษฎรในพื้นที่อำเภอเกาะคา ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย รวมทั้งหมด 5 ตำบล 9 หมู่บ้าน 237 ครัวเรือน 931 คน
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยในราษฎรผู้ประสบภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร รองเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เป็นตัวแทนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริก น้ำดื่ม และขนมขบเคี้ยว รวมจำนวน 500 ชุด มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ที่อาคารหอประชุม ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โดย นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากหน่วยงานทุกสังกัดในเขตท้องที่ให้การต้อนรับ พร้อมได้ร่วมกับคณะกรรมการผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นำถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิฯ บรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มอบช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ราษฎรผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา โดยมีราษฎรที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ 500 ครัวเรือน ซึ่งสิ่งของพระราชทานที่นำมามอบแก่ราษฎรในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ทำให้บังเกิดความปลาบปลื้ม และความปลื้มปิติยินดีแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า ซึ่งราษฎรประชาชนที่ได้รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน ต่างซาบซึ้ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรอย่างล้นพ้น
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง 23 ก.ย. 2559