การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิต ขณะเล่นเครื่องเล่น Zipline

151013150039.gif
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่นผจญภัยเหินเวหา (Zipline) หลังนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตขณะเล่น
          นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ริม เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ริม และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่นผจญภัยเหินเวหา (Zipline) ภายหลังเกิดเหตุ นางหว่างฉี (Wang Oi) อายุ 32 ปี นักท่องเที่ยวชาวจีน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะร่วมกิจกรรมผจญภัยเหินเวหาด้วยลวดสลิง ที่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อ “กระรอกบิน” (Flying Squirrrs) หมู่ที่ 5 บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่นผจญภัยเหินเวหา ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องเล่นดังกล่าว ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยว เก็บหลักฐานเพื่อใช้ในการดำเนินคดี และประสานแจ้งผลความคืบหน้าไปยังสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภายหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและวางมาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสืบสวนดำเนินคดีดังกล่าว
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่ 13 ต.ค. 2558
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตขณะเล่นเครื่องเล่น Zipline ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตขณะเล่นเครื่องเล่น Zipline ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีนักท่องเที่ยวสัญชาติจีนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะร่วมกิจกรรมผจญภัยเหินเวหา (Zipline) ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ขณะนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชียงใหม่, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เร่งเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่นว่าได้มาตรฐานหรือไม่ และมอบหมายให้ อำเภอแม่ริม สถานีตำรวจภูธรแม่ริม เร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริงและดำเนินการต่อไป พร้อมกับประสานงานไปยังสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ว่าจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินคดีให้เป็นธรรม ซึ่งในเช้าวันนี้ (13 ตุลาคม 2558) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้ว
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เสียชีวิตชื่อ นางหว่างฉี (wang Qi ) อายุ 32 ปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมผจญภัยเหินเวหา (Zipline) ด้วยลวดสลิง ที่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อ "กระรอกบิน"(Flying Squirrrs) ม.5 บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีฐานความยาวสลิง 600 เมตร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้หมดสติระหว่างฐานที่ 12 ไปยังฐานที่ 13 และถูกนำตัวเข้ารักษา รพ.นครพิงค์ และแพทย์แจ้งว่าได้เสียขีวิตแล้ว จึงส่งศพให้แพทย์นิติเวชเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการตาย
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : รัชชัย วัฒนะโชติ
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่ 13 ต.ค. 2558
ปภ.ฝาง เตือนประชาชนในพื้นที่ ติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง

151012105004.jpg
          ปภ.เชียงใหม่ สาขาฝาง แจ้งเตือนประชาขนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา และที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน ตลอดจนพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมขอความร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมิสเตอร์เตือนภัย ประจำหมู่บ้านเสี่ยงภัย เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์
          นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง กล่าวว่า จากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ อ.ไชยปราการ ฝาง แม่อาย จังหวัดเชียงหม่ ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำฝาง มีปริมาณเพิ่มขึ้น ทางปภ.เชียงใหม่ สาขาฝาง จึงประสานไปยังองค์กรปกครองในพื้นที่ให้เตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์ เนื่องจากอาจจะมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มได้ นอกจากนี้อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ลาดเชิงเขา ซึ่งขณะนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และใช้ประโยชน์จากมิสเตอร์เตือนภัยประจำอยู่ในหมู่บ้านเสี่ยงภัย เพื่อแจ้งข้อมูลสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้น และเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ หากประชาชนประสบภัยพิบัติ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1784 และ 0-5345-2841
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ข่าว สวท.ฝาง
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่ 12 ต.ค. 2558