การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

เกิดวาตภัย และลูกเห็บตก ที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎร 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

180519112615.jpg
          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ส่งผลให้ต้นไม้ล้มขวางถนน และฟ้าผ่าหลังคาบ้านเรือนราษฎร เสียหาย 2 ตำบล 2 หมู่บ้านที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
          นายเอกกฤต จิตตางกูร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เปิดเผยถึง เหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยังคงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวานนี้ เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก พบความเสียหายในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน คือ ที่ตำบลสันสลี หมู่ที่ 4 บ้านเรือนราษฎรเสียหายบางส่วน มีต้นไม้ล้มขวางถนน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครในพื้นที่ ได้ดำเนินการเปิดเส้นทางเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ได้เกิดฟ้าผ่าหลังคาบ้านเรือนราษฎร บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 11 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต กระเบื้องเสียหาย จำนวน 10 แผ่น ซึ่งทางเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และผู้ใหญ่บ้านได้ให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว สำหรับบ้านเรือนราษฎรที่เสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่อื่น ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจ และยังต้องเฝ้าระวัง เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม นี้ ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย 19 พ.ค. 2561
มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องอุปโภ ค-บริโภคและเงินช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตจากวาตภัย บ้าน ไมโครเวฟ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

180517162639.jpg
          มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องอุปโภ ค-บริโภคและเงินช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตจากวาตภัย บ้าน ไมโครเวฟ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
          บ่ายวันนี้ (17 พ.ค. 61) นายโชติ นรามณฑล รองประธานมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนนำคณะกรรมการมอบผ้าห่ม ข้าวสาร และเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตจากวาตภัย บ้าน ไมโครเวฟ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และเป็นผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กตึ้งมอบเงินสดแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยจำนวน 15,000 บาท ที่ มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมแม่ฮ่องสอน บ้านไม้แงะ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เกิดเหตุพายุฤดูร้อนและฝนตกหนัก นางสาวชุลีพร เลาหลื่อ อายุ 32 ปี หลบฝนที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 100 เมตรและกิ่งไม้หักทับร่างนางสาวชุลีพร บาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล จึงขอให้ประชาชนทุกท่านระมัดระวังตัวจากภัยธรรมชาติต่างๆ /
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : พรพนิต จรรยาบรรเจิด ส.ปชส.มส
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน 17 พ.ค. 2561
กรมการสรรพกำลังกลาโหมเร่งฝึกระดมสรรพกำลังให้พร้อมรับมือภัยจากการสู้รบ สาธารณภัย และภัยคุกคามรูปแบบใหม่

180516160753.gif
          กรมการสรรพกำลังกลาโหม กับสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร มุ่งเน้นการรับมือกับภัยจากการสู้รบ รวมทั้งสาธารณภัย และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน
          พลโท ปรีชา สายเพ็ชร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เปิดเผยว่า กรมการสรรพกำลังกลาโหม ได้ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกันและมีความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรจำเป็นให้กับฝ่ายทหารตั้งแต่ภาวะปกติ การฝึกมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) และการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับกองทัพไทย ส่วนราชการ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ภายใต้รหัส “กรส.” (การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร) หรือ “MOBEX” (Mobilisation Exercise) เพื่อทดสอบการระดมทรัพยากรทั้ง 10 ด้าน โดยใช้กรอบสถานการณ์ฝึกร่วมกองทัพไทย ตามแผนป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Crisis Management Exercise : C-MEX) โดยมุ่งเน้นการรับมือกับภัยจากการสู้รบ รวมทั้งสาธารณภัย และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน ในปี 2561 กรมการสรรพกำลังกลาโหม ได้กำหนดการฝึกเป็น 2 ห้วง ได้แก่ การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ห้วงวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2561 เป็นการฝึกการวางแผน อำนวยการ และประสานงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติการต่างๆ ณ ที่ตั้งปกติของหน่วย และการฝึกภาคสนาม (FTX) ห้วงวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 เป็นการฝึกทดสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ ณ พื้นที่ฝึก กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผู้สนใจสามารถชมภาพการฝึก กรส.61 หรือ MOBEX 2018 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dmd.mod.go.th
ทั้งนี้ กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดทำแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนจัดเตรียมทรัพยากรตามขีดความสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหาร หรือภารกิจเพื่อความมั่นคงที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล อย่างเป็นระบบและประสานสอดคล้องกันตั้งแต่ภาวะปกติ ซึ่งได้กำหนดประเภททรัพยากรตามความจำเป็นไว้ 10 ด้าน ได้แก่ ด้านกำลังคน ด้านอาหาร ด้านน้ำ ด้านการคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ โดยให้มีหน่วยงานระดับกระทรวงเป็นหน่วยประสานงานหลักทรัพยากรทั้ง 10 ด้าน
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน 16 พ.ค. 2561