การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดแพร่ เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักระยะนี้

จังหวัดแพร่ แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ระวังอันตรายจากตกหนักในระยะ 3-4 วันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาวะอากาศที่เป็นอันตราย
นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จากการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแพร่ แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 26 – 31 กรกฎาคม 2557 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาพฝนตกหนัก อาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ทางจังหวัดแพร่ จึงขอแจ้งเตือนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้กับราษฎรในพื้นที่ได้รับทราบถึงสภาพอากาศที่เป็นอันตราย ให้หาวิธีเตรียมการ ป้องกัน แก้ไข หลีกเลี่ยงความเสียหาย และพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ให้ประชาชนติดตามข่าวสารการพยากรณ์ลักษณะอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ให้เตรียมความพร้อมบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรยาม ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย อส.ปภ.ของจังหวัดแพร่ ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย และรายงานผลการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมให้จังหวัดทราบ ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-533-680 โทรสาร 054-522-513
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย
หน่วยงาน : สวท.แพร่ 28 ก.ค. 2557
ปภ.ลำพูน ระบุ อุบัติภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แนะประชาชนปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติภัยในเคหสถาน

ปภ.ลำพูน ระบุ อุบัติภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แนะประชาชนปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติภัยในเคหสถาน
นายชุมพร อินตะเทพ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า อุบัติภัย คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ไม่มีผู้ใดจงใจหรือทำให้เกิดขึ้น สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา มีสาเหตุอยู่ 2 ประการ คือ จากคนและสิ่งแวดล้อม สาเหตุจากคนอาจเกิดจากคนมีสภาพร่างกายและจิตใจไม่อยู่ในภาวะปกติ ผู้ที่ร่างกายทรุดโทรม เช่น อ่อนเพลีย เหน็ดเหนื่อย เจ็บป่วย หรือผู้ที่มึนเมาจากการดื่มสุราหรือยากระตุ้นประสาท เป็นต้น จะมีผลทำให้ควบคุมสติของตนเองได้ไม่ดี มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยได้ง่าย บางครั้งอาจเกิดจากความประมาท คนมีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คนขาดความรู้และความชำนาญหรือประสบการณ์ เช่น ผู้ที่ใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ในขณะทำงานนั้น ถ้าหากขาดความรู้ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์ไม่เพียงพอจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยได้ง่าย และพบได้บ่อยที่เกิดจากคนไม่ปฏิบัติตามคำเตือน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คนบางคนไม่เห็นความสำคัญของกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำเตือนต่างๆ มักจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยได้ แม้แต่ในบ้านเรือน เคหสถาน ก็สามารถเกิดอุบัติภัยขึ้นได้ ดังนั้น ประชาชนควรจัดสภาพแวดล้อมในบ้าน ดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบบ้านให้ปลอดภัย สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงภายในบ้าน ตรวจสอบสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย จัดเก็บสิ่งของอันตรายไว้ให้เป็นสัดส่วนในที่มิดชิด จัดให้มีอุปกรณ์นิรภัยป้องกันอันตรายในบ้าน เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เรียนรู้อุบัติภัยที่มักเกิดในบ้าน ตลอดจนดูแลเด็กและผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ 053525519
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน 27 ก.ค. 2557
ปภ.ลำพูน แนะประชาชนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่ม

ปภ.ลำพูน เผย ระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝน เมื่อมีฝนตกหนักสะสม อาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มได้ แนะประชาชนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่ม
นายชุมพร อินตะเทพ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้น เมื่อมีฝนตกหนักสะสม อาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มได้ ขอให้ประชาชนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่ม โดยไม่ก่อสร้างบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม ร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติเพื่อให้ระบบนิเวศของผืนป่ามีความสมดุล จัดเวรยามเฝ้าระวังกรณีอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม ศึกษาเส้นทางการอพยพที่ปลอดภัยและกำหนดจุดปลอดภัย หมั่นติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัยอยู่เสมอ หมั่นสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติที่เป็นสัญญาณเตือนก่อนเกิดดินโคลนถล่ม จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุควรอพยพหนีภัยไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยโดยขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางที่เป็นแนวเลื่อนไหลของดิน กรณีพลัดตกน้ำ ห้ามว่ายน้ำหนีเพราะอาจหมดแรง ควรหาต้นไม้ใหญ่ยึดเกาะและปีนขึ้นให้พ้นน้ำ และห้ามกลับเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุดินโคลนถล่มเพราะอาจเกิดดินโคลนถล่มซ้ำ
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน หรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0-5356-2963 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ 053525519
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน 27 ก.ค. 2557