การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้รวมเกือบ 5 แสนบาท

170225152747.jpg
          ชาวจังหวัดแพร่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้รวมเกือบ 500,000 บาท ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของที่ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง
          นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในนามสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้ส่งเครื่องจักรกลหนักพร้อมบุคลากรไปช่วยฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์และบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่จังหวัดชุมพร พัทลุงและสุราษฎร์ธานี โดยได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา

ส่วนการจัดกิจกรรม “รวมน้ำใจชาวแพร่ ช่วยพี่น้องชาวใต้ สู้ภัยน้ำท่วม” ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560) ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ประจำจังหวัดแพร่ ได้รับยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 492,027 บาท รวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกจำนวนหนึ่ง โดยจังหวัดได้โอนเงินบริจาคให้กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ไปแล้ว 3 งวด งวดแรกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 จำนวน 150,000 บาท งวดที่สองเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 จำนวน 180,000 บาท และงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 อีก 160,000 บาท รวม 490,000 บาท คงเหลือยอดเงินบริจาคสะสม 2,027 บาท ขณะที่หน่วยงาน สมาคม และองค์กรต่าง ๆ ยังคงจัดกิจกรรมระดมเงินบริจาคเพื่อนำมาสมทบกับทางจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้เพิ่มเติม ได้ที่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดแพร่” เลขที่บัญชี 506-0-86004-3
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.แพร่ 25 ก.พ. 2560
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560

170224125949.jpg
          กาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลให้แก่ผู้โชคดีประจำปี 2560 พร้อมกันนี้กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ยังได้สนับสนุนคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับผู้พิการ ที่เข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสลากกาชาดการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560 รางวัลที่ 1 รถยนต์นิสสัน JUKE MC ได้แก่ นายบุญทวี ตาขา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลที่ 2 รถยนต์กระบะโตโยต้า REVO ได้แก่ นายกิตติ์ อนันต์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลที่ 3 รถยนต์กระบะนิสสัน NAVARA ได้แก่ นายชานนท์ คำทอง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และรางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110 I ได้แก่ นางสาวสุวรา เลายี่ปา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายสาย ตาลี อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และนางสิริพรรณ หอมนวล อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการออกสลากกาชาดการกุศลประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ใช้จ่ายการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยต่าง ๆ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากจน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน พร้อมกันนี้กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ โดยคุณหวาง ซิ่วเซิง รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ยังได้สนับสนุนมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับผู้พิการ ที่เข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 5 เครื่อง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านของรางวัลและอีกมากมาย สามารถตรวจรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และhttp://www.chiangmai.go.th/web2556/ หรือ โทร 0-5321-2638
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจัทร์
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่ 24 ก.พ. 2560
จังหวัดลำปาง ปิดศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้

170223110216.jpg
          นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง และจุดรับบริจาคเงิน ณ มุขหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 1 และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ หรือโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0
          โดยทางจังหวัด ได้รวบรวมเงินบริจาค จากส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 472,645 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) และได้โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ได้คลี่คลายลงแล้ว จังหวัดลำปางจึงขอปิดศูนย์อำนวยการรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความประสงค์จะบริจาคเงิน ขอให้โอนเงินเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 โดยตรง
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง 23 ก.พ. 2560