การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ปภ แม่ฮ่องสอนแจ้งเตือนราษฏรเตรียมพร้อมรับมือภัยหนาวระลอกใหม่

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเตือนราษฏรในพื้นที่ ๗ อำเภอ เตรียมรับมือกับอากาศหนาวเย็นระลอกใหม่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๕๗
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งได้ปกคลุมตอนกลางของประเทศจีนแล้ว และจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงได้ ๓-๔ องศา ฯ ดังนั้นขอให้ประชาชนทีอาศัยอยู่ในพื้นที่ตามยอดดอยให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน 17 ธ.ค. 2557
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมอำนวยความสะดวกในการจัดรถบริการขึ้นสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

141217123534.jpg
          สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีที่เกี่ยวข้อง เตรียมอำนวยความสะดวกในการจัดรถบริการขึ้นสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
          วานนี้ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ในวาระการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เข้าเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการกระจายการท่องเที่ยวไปสู่อำเภอต่าง ๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้มีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้ปริมาณการจราจรและโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่งสูงขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักท่องเที่ยวต้องการที่ขึ้นสักกระพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความลาดชันและอาจเป็นจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดมาตรการรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ ดังนี้ 1. ในช่วงวันที่ 27 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 255 ห้ามรถบัสโดยสารขึ้นดอยสุเทพโดยเด็ดขาด โดยให้นำรถบัสไปจอดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และให้ผู้โดยสารใช้บริการรถสองแถวแดงของสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด ในการเดินทางไปดอยสุเทพแทน โดยคิดค่าโดยสารดังนี้ 1.1 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย 20 บาท 1.2 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ – วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ 40 บาท 1.3 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 70 บาท 1.4 ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ – บ้านแม้ว ดอยปุย 90 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ใช่รถส่วนบุคคลสามารถนำรถมาจอดและใช้บริการรถโดยสารสองแถวดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน 2. ในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558 กำหนดรถขึ้น – ลง ดอยสุเทพเป็นเวลาดังนี้ 2.1 เวลา 06.00 น. – 09.00 น. และ เวลา 12.00 – 15.00 น. อนุญาตให้รถส่วนบุคคลขึ้นดอยสุเทพได้ 2.2 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 15.00 -18.00 น.อนุญาตให้รถส่วนบุคคลลงดอยสุเทพได้ 2.3 สำหรับรถโดยสารสองแถวแดง รถตู้โดยสารทั่วไป ขึ้น – ลง ได้ตลอดเวลา 2.4 รถของประชาชนที่พักอาศัยอยู่บนดอยสุเทพ ขึ้น – ลง ได้ ตลอดเวลา 2.5 สำหรับรถที่จะขึ้นดอยสุเทพแต่ติดเวลาห้ามขึ้น ให้นำรถไปจอดไว้ในวัดหมูบุ่นและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรอเวลาในการเดินทางต่อไป
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 08-1721-7999 หรือ โทร. 1584
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ไผท สุวรรณเสวตร
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่ 17 ธ.ค. 2557
จ.ลำพูน เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

141215164806.jpg
          จ.ลำพูน เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ร่วมมอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน เน้นคุมเข้มรถโดยสารสาธารณะ
          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ในฐานะเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดลำพูน ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน มีนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม โดย นายชุมพร อินตะเทพ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558 ดำเนินการภายใต้หัวข้อรณรงค์ “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” ตามมาตรการทั่วไป ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัยด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย และด้านการตอบสนองหลังเกิดเหตุ ส่วนมาตรการเน้นหนัก การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 10 มาตรการ ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ขับรถย้อนศร แซงในที่คับขัน และใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะและการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำเฝ้าระวัง ดูแลผู้ขับขี่และรถโดยสารสาธารณะ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนดำเนินการจัดชุดตรวจการณ์เคลื่อนที่ของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาดใหญ่ สำหรับเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้จังหวัดเป็นผู้กำหนดเป้าหมายเอง ในส่วนของจังหวัดลำพูน กำหนดให้ลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 คือจะต้องเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 68 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บไม่เกิน 72 ราย และผู้เสียชีวิตไม่เกิน 6 ราย
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ชาลิสา วัฒนะโชติ 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน 15 ธ.ค. 2557