การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ลงพื้นที่นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม แจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ ต.เชียงกลาง และตำบลพญาแก้ว ได้รับความเสียหาย 5 หมู่บ้าน

150904163134.jpg
          หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ลงพื้นที่นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม แจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ ต.เชียงกลาง และตำบลพญาแก้ว ได้รับความเสียหาย 5 หมู่บ้าน ขณะนี้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ แต่ยังคงไม่น่าไว้วางใจ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ถึง 7 กันยายน 2558
           จากสถานการณ์ฝนตกหนักเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เกิดน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมที่อยู่อาศัย และไร่นาของราษฎร ได้รับความเสียหาย 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน จำนวน 200 หลังคาเรือน ได้แก่ ต.เชียงกลาง และตำบลพญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน
หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ โดย พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัด นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ได้เข้าช่วยเหลือนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ 200 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม 250 ชุด ยาสามัญประจำบ้าน ยาป้องกันโรคฉี่หนู และอื่น ๆ แจกจ่ายให้ความช่วยเหลือราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก มี นายรังสรรค์ ขวัญเมืองเดิม นายอำเภอเชียงกลาง นำข้าราชการในพื้นที่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชน เดินทางมารับถุงยังชีพ และน้ำดื่มในเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านงิ้ว ม.9 ต.เชียงกลาง จ.น่าน
ขณะนี้ คณะเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดทหารบกน่าน กรมทหารพรานที่ 32 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ตชด.ที่ 325 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้เร่งทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน และสำรวจตรวจสอบผู้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว
สำหรับความคืบหน้า นายณรงค์ อินโส ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้รับรายงานจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง แจ้งว่า สถานการณ์ขณะนี้ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ยังไม่น่าไว้วางใจ และยังคงติดตามและเฝ้าระวังฝนตกหนัก ไปจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2558 ตามประกาศสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่านต่อไปอีกระยะ
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
หน่วยงาน : สวท.น่าน 4 ก.ย. 2558
จังหวัดน่าน แจ้งเดือนประชาชนเตรียมรับสถานการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติในช่วง 3-4 วันนี้

150904155501.jpg
          จังหวัดน่าน แจ้งเดือนประชาชนเตรียมรับสถานการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ในช่วง 3-4 วันนี้ (3 – 7 กันยายน 2558) พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบท่อและระบบระบายน้ำในเขตเมือง เขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ คันกั้นน้ำ และสถานที่ท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีประชาชนไปใช้บริการจำนวนมาก
          นายธีรเดช ขัติยะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า ในช่วงวันที่ 2-5 กันยายน 2558 ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในระยะ 3-4 วันนี้ (3-7 กันยายน 2558) เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน และผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดน่านจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำริมทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่เสี่ยงภัยทราบเกี่ยวกับภัยอันเกิดจากฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ให้เตรียมการป้องกันระมัดระวังอันตรายเกิดจากภัยธรรมชาติ ในระยะ 3-4 วันนี้ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยผ่านทางวิทยุกระจายเสียง เสียงตามสาย หอกระจายข่าว โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครในท้องที่ พร้อมติดตามสถานการณ์ และหาวิธีการป้องกันและแก้ไข หลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ให้ระมัดระวังภัยจากธรรมชาติ ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ และรายงานผลการปฏิบัติให้จังหวัดทราบ ทางโทรศัพท์ 054-716174 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : รดา บุญยะกาญจน์
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน 4 ก.ย. 2558
สถานการณ์ปริมาณน้ำฝนพื้นที่จังหวัดน่าน ใน 6 อำเภอ ตอนเหนือของจังหวัดน่าน เตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตาม น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด

150904124414.jpg
          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแจ้งเตีอนสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนพื้นที่จังหวัดน่าน ใน 6 อำเภอ ตอนเหนือของจังหวัดน่าน ให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตาม น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด
           จังหวัดน่าน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด และโครงการชลประทานน่าน แจ้ง ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ นายธีรเดช ขัติยะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทน ป้องกันและบรรเทาธารณภัยจังหวัดน่าน กล่าวว่า ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และอยู่ในภาวะติดตาม เนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ มีปริมาณน้ำฝนใน 6 อำเภอตอนบน ได้แก่ อ.เฉลิมพระเกียรติ 8.5 มิลลิเมตร อ.ทุ่งช้าง 33.2 อ.เชียงกลาง 76.5 อ.ปัว 26.4 อ.สองแคว 16.5 และ อ.ท่าวังผา 24.1 ส่วนปริมาณน้ำฝนสูงที่สุดใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่าวังผา 76.5 มิลลิเมตร อ.สันติสุข 39.0 และอำเภอทุ่งช้าง 33.2 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นการรายงานสถานการณ์เตือนภัยที่ยังคงอยู่ในสภาวะปกติ แต่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เนื่องจากบางพื้นที่ของจังหวัดน่าน ยังคงมีฝนตกหนักตามประกาศแจ้งจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำล้นตลิ่ง ช่วงระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2558 อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ขอแจ้งประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกในระยะ 2-3 วันนี้อย่างใกล้ชิด จากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่าน
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ฐิติรัตน/ข่าว/บรรลือ/ภาพ/สวท.น่าน
หน่วยงาน : สวท.น่าน 4 ก.ย. 2558