การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดแพร่ เร่งสำรวจ และช่วยเหลือราษฎร ถูกเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ถล่ม

150329142618.gif
          จังหวัดแพร่ เร่งสำรวจ และให้การช่วยเหลือราษฎร หลังจาก เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง พื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ มีบ้านเรือนราษฎร เสียหาย 236 หลัง และพืชผลการเกษตร เสียหาย 335 ไร่
           เช้าวันนี้(29 มี.ค.58) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหนองม่วงไข่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมา(28 มี.ค.58) เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 , 2 , 3 และ 4 ตำบลทุ่งแค้ว หมู่ที่ 5 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ทำให้บ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหายรวม 236 หลัง และพืชผลการเกษตร เป็นข้าวไร่ ,ข้าวโพด ได้รับความเสียหาย 300 ไร่ และนาข้าว ได้รับความเสียหาย 35 ไร่ แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ซึ่งมีการตั้งจุดรับแจ้งความเสียหาย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว
โดยนายศักดิ์ สมบูรณ์โต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยจัดชุดครัวเคลื่อนที่ของกองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์อำเภอเด่นชัย ลงไปให้ความช่วยเหลือเรื่องอาหาร แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ตั้งแต่ช่วงเช้า พร้อมทั้งให้เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องอุปโภค บริโภค และเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย พร้อมให้สรุปรายงานจังหวัดแพร่ให้ทราบโดยด่วน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : เอนก จินดาหลวง ทีมข่าว สวท.แพร่ 081-9515170
หน่วยงาน : สวท.แพร่ 29 มี.ค. 2558
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถมอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

150327022718.jpg
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงศ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พร้อมด้วยคณะจากส่วนกลาง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย ในพื้นทีอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
          เมื่อวานนี้ (24 มี.ค. 58) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะจากส่วนกลางเดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยในพื้นที่ จ.เขียงใหม่ จำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง และอำเภอสันป่าตอง โดยมีนายพุทธิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานข้าราชการต่างๆ ร่วมพิธีด้วย
นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ กล่าวแก่ผู้มารับสิ่งของพระราชทานว่า สิ่งของที่นำมามอบซื้อมาด้วยเงินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน โดยมีขนมและน้ำพริกทำสดๆแล้วเสร็จเมื่อวานนี้ ส่วนถุงใส่ของเบิกจากสำนักพระราชวังถือเป็นมงคล พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์เนื้อเพลง ผู้ปิดทองหลังพระแต่งและร้องโดยศิลปินแอ๊ด คาราบาว และกล่าวฝากการบ้านว่าในหลวงทรงก่อตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ดังนั้น เราจะทำอย่างไรให้นักเรียนเป็นเด็กดี เมื่อเป็นเด็กดีพ่อแม่ญาติพี่น้องก็มีความสุข ขณะเดียวกันเด็กจะดีได้อยู่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นตัวอย่างด้วย
นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะจากส่วนกลาง มอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 58 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม มีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 200 ราย 47 ครัวเรือน 141 คน เวลา 13.00 น. ณ วัดริมขาน หมู่ 8 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วัดและบ้านเรือนประชาชนจำนวน 223 หลังคาเรือน พื้นที่เกษตร 60 ไร่ โดยคุณตาอุ๊ด ตัวแทนชาว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวดีใจและขอขอบคุณ รวมทั้งขอให้ในหลวงและพระราชินีทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีชาวบ้านประสบวาตภัยจำนวน 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน 1,088 ครัวเรือน 3,791 คน
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : นายรติพงศ์ มาเยอะ/นายอนันต์ ชุ่มใจ
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่ 27 มี.ค. 2558
เตรียมส่งหุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกลดับไฟป่าระลอกสอง

150326174842.gif
          ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 เตรียมส่งหุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกลดับไฟป่าระลอกสอง พร้อมสร้างเครือข่าย อส.ปภ. 4 จังหวัดร่วมแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน
          นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 หุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกล เป็นอุปกรณ์เครื่องมือประสิทธิภาพสูง ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งไปแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 คัน และ จังหวัดเชียงใหม่ อีก 3 คัน โดยอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ไร้คนขับ บังคับด้วยรีโมทคอนโทรลได้ไกลกว่า 300 เมตร สามารถยิงน้ำทั้งกระแสแรงและละอองน้ำได้ไกลเกือบ 100 เมตร ผลการปฏิบัติพบว่าช่วยลดปริมาณหมอกควันได้ดีในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในเขตชุมชนที่มีประชาชนอยู่อาศัยและนักท่องเที่ยว ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ใช้หุ่นยนต์ดังเพลิงระยะไกลจำนวน 3 คัน ฉีดพ่น ฝอยละอองน้ำระยะไกล แรงดันสูงเพื่อแก้ปัญหามลพิษ หมอกควันบริเวณลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ ซึ่งหุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกล จะถูกส่งเข้าพื้นที่ลดหมอกควัน รวมถึงพื้นที่เกิดไฟป่าที่เสี่ยงอันตรายกับเจ้าหน้าที่ หุ่นยนต์ตัวนี้จะเข้าดับแทนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ยังได้สร้างเครือข่ายการทำงานกับองค์กรภาคเอกชน เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและร่วมกันป้องกันหมอกควันไฟป่าและภัยพิบัติทุกประเภท ทั้ง กลุ่มออฟโรด วิทยุชุมชน วิทยุสมัครเล่น เครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัย ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน กว่า 500 คน มาเข้ารับการอบรมซึ่งขณะนี้ แม้พายุฝนจะช่วยให้สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าคลี่คลาย แต่คาดว่าต้นเดือนเมษายน จะเกิดวิกฤติหมอกควันขึ้นอีกเป็นระลอกที่ 2
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ธนวันต์ ชุมแสง
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่ 26 มี.ค. 2558