การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและ งานรื่นเริง ประจำปี 2558

150304162357.jpg
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและ งานรื่นเริง ประจำปี 2558
           ค่ำวานนี้( 3 มีนาคม 2557)นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางหทัยชนก พนัสอำพล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการจัดงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้สนับสนุนงานฤดูหนาว และ งานรื่นเริง ประจำปี 2558 ที่พิชชาพรเฮ้าส์ บ้านผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า งานฤดูหนาว และ งานรื่นเริง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ชาวแม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยวมีความสุข และชื่นชมที่ในงานไม่เหตุทะเลาะวิวาท หรือกลุ่มมิจฉาชีพมาล่วงกระเป๋าแต่อย่างใด
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปีนี้รายได้ จากร้านมัจฉากาชาด กว่า 1 ล้าน 3 แสน บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว โดยหักค่าใช้จ่ายแล้ว คงเหลือประมาณ 6 แสนบาท โดยจะนำไปใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป /
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : เอกณรินทร์ ใจมะโน
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน 4 มี.ค. 2558
สถานการณ์หมอกควันจังหวัดลำปางเริ่มคลี่คลาย ขณะที่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน ต้องการให้หน่วยงานรัฐใช้มาตรการทางกฎหมาย ดำเนินการกับผู้ลักลอบเผาป่าอย่างจริงจัง

150304145303.gif
          สถานการณ์หมอกควันจังหวัดลำปางเริ่มคลี่คลาย ขณะที่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษหมอกควัน ต้องการให้หน่วยงานรัฐใช้มาตรการทางกฎหมาย ดำเนินการกับผู้ลักลอบเผาป่าอย่างจริงจัง
          จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วง 2 – 3 วันที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่จังหวัดลำปาง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 10) เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยในวันที่ 2 มีนาคม 2558 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่เมาะ ตรวจวัดค่า PM 10 ได้เท่ากับ 260 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ประชาชนจังหวัดลำปางซึ่งได้รับผลกระทบด้านสุขภาพร่างกาย จากมลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้น กล่าวว่า ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย ดำเนินการกับผู้ลักลอบเผาป่าอย่างจริงจัง
ด้านนางธวัลรัตน์ ไชยอินปัน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ในเบื้องต้นจังหวัดลำปางได้เร่งแก้ไขปัญหามลพิษไฟป่าและหมอกควัน โดยการระดมกำลัง รถบรรทุกน้ำ และรถดับเพลิง จากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ออกฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ทั้งบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง และเขตพื้นที่อำเภอรอบนอก รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนใช้สายยางฉีดพ่นละอองน้ำในบริเวณบ้านของตนเอง และงดการเผาทุกชนิด เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้ในขณะนี้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปางเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว และเริ่มจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา ค่า PM 10 ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอเมือง กับสถานีตรวจวัดฯ ตำบลบ้านดง อำเภอเมืองลำปาง เท่ากับ 136 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่สถานีตรวจวัดฯ การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่เมาะ และสถานีตรวจวัดฯ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ มีค่าเท่ากับ 95 และ 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง 4 มี.ค. 2558
จังหวัดลำปาง บูรณาการ หลายภาคส่วน รณรงค์ฉีดน้ำ แก้ไขปัญหาหมอกควัน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ หลังค่า PM10 เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวัน

150303144814.jpg
          จังหวัดลำปาง บูรณาการ หลายภาคส่วน รณรงค์ฉีดน้ำ แก้ไขปัญหาหมอกควัน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ หลังค่า PM10 เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวัน
           (3 มี.ค 58) ช่วงบ่ายวันนี้ เวลาประมาณ 13.00น. ที่บริเวณข่างนครลำปาง นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน รณรงค์ฉีดน้ำแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยมี สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง เทศบาลนครลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ทหาร ตำรวจ นำเครื่องจักร พร้อม รถบรรทุกน้ำ มาร่วมฉีดน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีประชาชน และ สื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้
ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง ได้นำเครื่องฉีดน้ำ LUF 60 หรือ เรียกว่า “ ชุดอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล” ฉีดน้ำ รอบบริเวณ ข่างนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อไล่ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ มลพิษต่างๆ ที่ลอยปกคลุม เหนือท้องฟ้าบริเวณนั้นให้หมดไป นอกจากนี้ ได้มีการนำรถบรรทุกน้ำ ของ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต10 ลำปาง ออกฉีดน้ำไปตามพื้นถนน สายรอบเวียง ตลอดสาย เพื่อลดไอร้อนจากพื้นดิน เนื่องจากอุณหภูมิอากาศ ของ จ.ลำปาง ที่ร้อนจัดให้ลดลง ในขณะเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 104 แห่ง ของจ.ลำปาง ก็ได้นำบรรทุกน้ำ ฉีดน้ำขึ้นฟ้า เพื่อลดฝุ่นในอากาศ เช่นเดียวกัน
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า หลังจากที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ของจ.ลำปาง ได้เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวัน จึงได้รณรงค์ให้ทุกภาคส่วน หันมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา หมอกควัน ร่วมกัน โดยได้นำ ชุดอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง พร้อมทั้ง รถดับเพลิงเทศบาลนครลำปาง และ รถบรรทุกน้ำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรณรงค์ ฉีดน้ำ นำร่อง และ เป็นการตระตุ้น สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่งดเผาทุกชนิด
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง 3 มี.ค. 2558