การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแต่งตั้งคณะทำงาน พร้อมยกร่างข้อปฏิบัติในการกำจัดขยะที่เป็นกระทง

141024152525.gif
          จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแต่งตั้งคณะทำงาน พร้อมยกร่างข้อปฏิบัติในการกำจัดขยะที่เป็นกระทง ซึ่งได้สร้างปัญหาการจัดเก็บทุกปี
           ก่อนสิ้นสุดการประชุม เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทงที่มีการลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บทุกปี เนื่องจาก กระทงเหล่านั้นจะไหลมากองกันบริเวณประตูน้ำที่ป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทับถมกันในลำน้ำปิงลึกลงไป 50-60 เซนติเมตร ประมาณปีละ 300 ตัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักชลประทานที่ 1 เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้ามาดำเนินการกำจัดทุกปี แต่ยังพบปัญหาว่า การจัดการต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะจัดการหมดจนสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ส่งกลิ่นเหม็น และต้องมีการใช้รถเครนตักขึ้นเทลงบนรถบรรทุกเพื่อขนส่งไปยังบ่อขยะในความรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างไกล จึงต้องมีการประชุมเพื่อหาแนวทางวางแผนการบริหารจัดการในระยะยาว โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุป คือ จากนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากการลอยกระทงในลำน้ำปิง มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบพื้นที่ในลำน้ำปิงทุกแห่ง เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานสนับสนุน และให้สำนักชลประทานที่ 1 เป็นเลขาคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน โดยจะมีการยกร่างข้อปฏิบัติและประชุมกันอีกครั้ง เพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน ได้แก่ การแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่สนใจ นำวัสดุเหลือทิ้งในเทศกาลลอยกระทงเหล่านี้ ไปเป็นปุ๋ยหมัก โดยมีสำนักงานพัฒนาที่ดิน คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ
อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมการนำวัสดุเหลือทิ้งในเทศกาลลอยกระทงเหล่านี้ไปทำปุ๋ยหมัก ยังพบปัญหาว่ามีโลหะที่ใช้ในการประดิษฐ์กระทง ติดมากับกระทงด้วย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการคัดแยก แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขไว้บ้างแล้ว
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : กนกรัตน์ ปัญญา
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่ 24 ต.ค. 2557
เกิดแผนดินไหวขนาด 3.6 ตามมาตราวัดริกเตอร์ ที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งตรวจสอบความเสียหาย

141024131014.jpg
          เกิดแผนดินไหวขนาด 3.6 ตามมาตราวัดริกเตอร์ ที่ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งตรวจสอบความเสียหาย
          วันนี้ (24 ต.ค.57) เมื่อเวลา 08.27 น.ได้เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาด 3.6 ตามมาตราวัดริกเตอร์ ซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ลึกจากพื้นดินประมาณ 8 กิโลเมตร
ด้านนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า เบื้องต้นหลังจากเกิดเหตุได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งทำการสำรวจความเสียหายทันที ซึ่งล่าสุดยังไม่พบรายงานความเสียหายแต่อย่างใด
นอกจากนี้จากการลงตรวจสอบ และสอบถามชาวบ้านในอำเภอดอกคำใต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหว โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน แต่ทราบข่าวจากการรายงานผ่านโชเชียลมีเดีย และสื่อมวลชนในพื้นที่
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา 24 ต.ค. 2557
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผ่นดินไหว อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ขนาด 3.6 ตามาตราริกเตอร์

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานแผ่นดินไหว อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ขนาด 3.6 ตามาตราริกเตอร์
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงาน วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 08.27 น. เกิดแผ่นดินไหวบนบก ที่ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้จ.พะเยา โดยวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 3.6 ตามมารตราริกเตอร์ ขนาดความลึกจากพื้นดินประมาณ 8 กม. โดยเบื้องต้นยังไม่พบความเสียหาย
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา 24 ต.ค. 2557