การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
C-MEX 2009

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนในช่วงนี้

140424153109.jpg
          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชน ให้เตรียมการเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2557          
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกประกาศเตือนประชาชน จากการติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา ให้เตรียมการเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2557 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฝนเกิดขึ้น ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ในระยะ 6-7 วันนี้ จังหวัดที่อาจได้รับผลกระทบคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร นครพนม มุกดาหาร หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีษะเกษ กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร พิษณุโลก ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ขอให้ประชาชนเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา วาตภัย อันเกิดจากสภาวะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร ในระยะ 6-7 วันนี้
สำหรับประชาชนและผู้ขับขี่ยานพาหนะบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองให้ระมัดระวังอันตราย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและระมัดระวังใช้เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือกลางที่โล่งแจ้งในขณะที่ฝนฟ้าคะนอง
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ธนวันต์ – พลอยรตา สวท. เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่ 24 เม.ย. 2557
23-26 เมษายนนี้ เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน

23-26 เมษายนนี้ เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 20-23 เมษายน 2557 ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องจนถึงระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2557 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชก และลูกเห็บตกในบางพื้นที่
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง 23 เม.ย. 2557
ผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557

140423150916.jpg
          ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
          ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำสัปดาห์เมื่อวานนี้ (22 เม.ย. 57) นางวาสนา วปินานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมแถลงผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 ซึ่งได้ปฏิบัติการเข้มข้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2557 ว่า ได้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 116 ครั้ง มีสถิติสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ โดยมีการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีก่อนถึง 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.54 โดยมีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดในวันที่ 13 เมษายน 2557 จำนวน 24 ครั้ง โดยอำเภอฝางเป็นอำเภอที่มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากที่สุด 14 ครั้ง รองลงมาคือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 12 ครั้ง และอันดับ 3 คืออำเภอจอมทอง 10 ครั้ง ส่วนอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุมี 2 อำเภอ คือ แม่วาง และ กัลยาณิวัฒนา
สำหรับสถิติจำนวนผู้เสียชีวิตมีจำนวน 9 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 4 คน มีสถิติสูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ และราชบุรี โดยอำเภอที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดคืออำเภอฮอด 4 คน รองลงมาคือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2 คน ส่วนอำเภอแม่ริม สันทรายและหางดง อำเภอละ 1 คน
สถิติจำนวนผู้บาดเจ็บ มีจำนวน 144 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 4 คน มากกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีก่อนถึง 34 คน คิดเป็นร้อยละ 31 มีสถิติสูงสุดเป็นอันดับ 1 ประเทศ และอำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือ อำเภอฮอด 27 คน รองลงมาคือ อำเภอฝาง 17 คน และอันดับ 3 อำเภอจอมทอง 12 คน
สถิติสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเกิดจาก เมาสุรา จำนวน 56 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.94 รองลงมาคือ แฉลบล้มเอง 39 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.94 อันดับ 3 ขับรถเร็วเกินกำหนด 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.47
สถิติยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ รถจักยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 73.34 ลักษณะสถานที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ทางตรง คิดเป็นร้อยละ 59.48 ทางโค้ง คิดเป็นร้อยละ 25.86 และทางแยก คิดเป็นร้อยละ 13.79 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ถนนกรมทางหลวง คิดเป็นร้อยละ 44.83 ถนนอบต./หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 38.79 และถนนในเมือง/เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 12.07
สถิติช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดในช่วง 16.01-20.00 ร้อยละ 32.76 และช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดในช่วงอายุ 30-39 ปี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.26 อายุ 15-19 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 19.61 อายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ16.99
สถิติในการเรียกตรวจตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร ผลการเรียกตรวจรถ จำนวน 77,234 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีก่อน 32,138 คัน คิดเป็นร้อยละ 113.72 และสถิติในการดำเนินคดี 24,997 คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีก่อน 10,062 คัน คิดเป็นร้อยละ 148.42
สถิติการกระทำผิดสูงสุด ไม่สวมหมวกนิรภัย 8,748 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.98 รองลงมาคือ ไม่มีใบขับขี่ 8,563 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.24 อันดับ 3 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2,898 คิดเป็นร้อยละ 11.59 และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมส่วนใหญ่จะมีตำรวจเป็นกำลังหลักและมีสมาชิก อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยมีการตั้งด่านตรวจอยู่ 54 จุด และมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอยู่ 11,532 คน เฉลี่ย 30 คน/จุด และเฉลี่ย 2 จุด/อำเภอ ซึ่งมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนรวมกัน
-----------------------------------------------------------------------------
ข่าวโดย : ไผท สุวรรณเสวตร/คริษฐ์ ศุกรภาส
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่ 23 เม.ย. 2557