ลำไยไทยมาตรฐานโลก หันมาบริโภคผลไม้ไทย   - & -   เกษตรกรยิ้มได้ ประเทศไทยไม่ขาดทุน ช่วยอุดหนุนลำไยไทย

Free Counters
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  


ติดต่อ - สอบถาม

กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

http://www.doae.go.th

 

ประสานงาน คุณสัมพันธ์ ช้างทอง
ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5328-3734 - 6 ต่อ 1402 โทรสาร 0-5328-3738

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5328-3734 - 6 ต่อ 1700 - 1 โทรสาร 0-5328-3738
http://region3.prd.go.th/