ลำไยไทยมาตรฐานโลก หันมาบริโภคผลไม้ไทย   - & -   เกษตรกรยิ้มได้ ประเทศไทยไม่ขาดทุน ช่วยอุดหนุนลำไยไทย

Free Counters
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  

 

ลำไยแช่แข็ง

           ลำไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ ชนิดหนึ่งที่สำคัญของประเทศ เป็นหนึ่งใน Product Champion ของกรมวิชาการ เกษตร ในแต่ละปีประเทศไทยสามารถผลิตลำไยได้มากกว่า  300,000 ตัน   ลำไยสามารถส่งออกได้ทั้งสดและแช่ ่แข็ง   เทคโนโลยีการผลิตลำไยแช่แข็งที่มี คุณภาพ กรมวิชาการเกษตรได้ศึกษา   และพัฒนาจนสามารถผลิตได้ทั้ง ลำไย แช่แข็งที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยและสามารถส่งออกได้ เพื่อนำเงินตรา เข้าประเทศ

ขั้นตอนการผลิต

1. นำลำไยมาตัดผลออกจากขั้ว แล้วทำการคัดเลือกลูกที่เสียหรือมีแมลงทิ้งไป
2. ล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง
3. เตรียมน้ำคลอรีน 50 ส่วนในล้านส่วน โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 7% โดยชั่งสาร 0.7 กรัมละลายในน้ำ  1 กิโลกรัม
4. ล้างด้วยคลอรีน 20 ส่วนในล้านส่วน โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 7% โดยการชั่งสาร 0.3 กรัมละลายในน้ำ 1 กิโลกรัม
5. เตรียมสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟท์ 1,000 ส่วนในล้านส่วน คือใช้สาร 1 กรัมในน้ำ 1 กิโลกรัม
6. แช่ลำไยในสารละลายที่เตรียมได้จากข้อ 5 นาน 20 นาที
7. นำลำไยไปเรียงในถาด แล้วแช่เยือกแข็งในตู้ IQF โดยใช้เทอร์โมคอบเปิล วัดอุณหภูมิให้ได้ -18 องศาเซลเซียส
8. บรรจุใส่ถุงพลาสติก Nylon/PE ในระบบสูญญากาศ
9. เก็บไว้ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียสได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน