ลำไยไทยมาตรฐานโลก หันมาบริโภคผลไม้ไทย   - & -   เกษตรกรยิ้มได้ ประเทศไทยไม่ขาดทุน ช่วยอุดหนุนลำไยไทย
Free Counters
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดกิจกรรม "ปั่นสองล้อ ผ่อสวนลำใย" นำผู้บริหาร บุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่จังหวัดลำพูน

171008123801.jpg
          อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำผู้บริหาร บุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร ปั่นจักรยานศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่จังหวัดลำพูน
           วันนี้ ( 8 ต.ค.60 ) ที่สนามกีฬา เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจั .....
หลายหน่วยงานในจังหวัดลำพูนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขต อ.ป่าซาง , เวียงหนองล่อง และ อ.ลี้

171007225346.jpg
           ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ และทหาร ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนัก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนชาวอำเภอลี้ 400 ชุด ส่วนทหารกองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปช่วยเหลือบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย
           วันนี้ ( 7 ตุลาคม 2560 ) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวห .....
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2560

171003133112.jpg
          สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 พบว่าปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง จากช่วงปลายฤดูกาล และหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้รับรายงานจากสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ว่า เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) พบว่าขยายตัวร้อยละ 0.6 จากเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากดัชนีผลผลิตภาคบริการของจังหว .....
เกษตรกร อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำเสนอผลผลิตของตน หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ 9101

170921193519.jpg
           เกษตรกรในอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนที่ได้เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินโครงการ และนำเสนอผลผลิต เพื่อนำไป ปรับปรุงพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
           วันนี้ ( 21 กันยายน 2560 ) ที่สวนแสนไชย ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่องจัดโครงการสร้างความรับรู้ข่าวสารตามนโยบายของ .....
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน สิงหาคม 2560

170919132610.jpg
          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน สิงหาคม 2560 พายุเฮอริเคนฮาวีย์ถล่มชายฝั่งเท็กซัสและหลุยเซียน่า ของสหรัฐฯ ทำให้กำลังการผลิตลดลง 10% ของทั้งหมด ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 8 เดือนขยายตัวเล็กน้อย ร้อยละ 0.56
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้รับรายงานจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เรื่องดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ .....