ลำไยไทยมาตรฐานโลก หันมาบริโภคผลไม้ไทย   - & -   เกษตรกรยิ้มได้ ประเทศไทยไม่ขาดทุน ช่วยอุดหนุนลำไยไทย
Free Counters
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  พาณิชย์ลำพูน พาผู้นำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ เยี่ยมชมสวนลำไย GAP และกระบวนการคัดแยก ขนส่ง เพื่อผลักดันการส่งออกผลผลิตลำไยจังหวัดลำพูน

180719161737.jpg
          สำนักงานพาณิชย์ลำพูน พาผู้นำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ เยี่ยมชมสวนลำไย GAP และกระบวนการคัดแยก การจัดเก็บห้องเย็น และขนส่ง เพื่อแสดงถึงศักยภาพและมาตรการของอุตสาหกรรมผลไม้ภาคเหนือ และ ผลิตภัณฑ์ไทย เพิ่มช่องทางจำหน่ายลำไยสู่ผู้บริโภคในต่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
          วันนี้ ( 19 กรกฎาคม 2561 ) ที่ สวนแสนไชย อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เ .....
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยกพลขึ้นเหนือจัด Mini Exhibition ผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือ

180718145738.jpg
          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือ ในรูปแบบ Mini Exhibition เชื่อมโยงการค้ากับตลาดศักยภาพในอาเซียน เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง ที่จังหวัดเชียงใหม่          
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือโดยการเชื่อมโยงการค้ากับตลาดศักยภาพในอาเซียน เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง ในรูปแบบ Mini Exhibition ที่โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อผลักดั .....
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ เขตพื้นที่ อำเภอเวียงหนองล่อง

180718144155.jpg
          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมเทศบาลตำบลหนองยวง และเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ รวม 189 คน
          นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดเผยว่า ระหว่าง11 - 13 กรกฎาคม 2561 และ ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมเทศบาลตำบลหนองยวง และเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวี .....
จังหวัดลำพูน จัดตั้งศูนย์รวบรวมจำหน่ายลำไยจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

180717152548.jpg
          จังหวัดลำพูน จึงได้จัดตั้งศูนย์รวบรวมจำหน่ายลำไยจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ติดตามสถานการณ์ลำไยลำพูนขึ้น เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาลำไย
          นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ด้วยระยะนี้เป็นช่วงที่ผลผลิตลำไยของจังหวัดลำพูน ได้ออกสู้ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาทางด้านราคา ส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยของจังหวัดลำพูน ได้รับความเดือดร้อ .....
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เตรียมจัดกิจกรรมปั่นรถถีบแอ่ววิถีเกษตรเงินล้านลุ่มน้ำแม่แคม และอิ่มบุญเมืองแป้ ท่องเที่ยวเรียนรู้ศึกษาเชิงเกษตร

180716144845.jpg
          สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เตรียมจัดกิจกรรมปั่นรถถีบแอ่ววิถีเกษตรเงินล้านลุ่มน้ำแม่แคม และอิ่มบุญเมืองแป้ ท่องเที่ยวเรียนรู้ศึกษาเชิงเกษตร พร้อมทอดผ้าป่าจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันโรงเรียนปริยัติธรรม วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคมนี้
          นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แคมที่เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำยม ซึ่งไหลผ่านตำบลสวนเขื่อน ตำบลบ้านถิ่น และตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ ประ .....