ลำไยไทยมาตรฐานโลก หันมาบริโภคผลไม้ไทย   - & -   เกษตรกรยิ้มได้ ประเทศไทยไม่ขาดทุน ช่วยอุดหนุนลำไยไทย
Free Counters
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  จังหวัดแพร่จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นำเครือข่ายศึกษาดูงานตามพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 10

171201140600.jpg
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นำเครือข่ายและสื่อมวลชน ศึกษาดูงานตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพื้นที่จังหวัดแพร่
          นายสัมพันธ์ ช้างทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ พร้อมคณะเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดแพร่ อาทิ ผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ผู้ดูแลเสียงตา .....
จ.น่านขานรับนโยบายรัฐขยายพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ทางด้านไม้ผลเพิ่มขึ้น

171123191847.gif
          จ.น่านขานรับนโยบายรัฐขยายพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ทางด้านไม้ผลเพิ่มขึ้นส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ ประชารัฐ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตยั่งยืนยกระดับความปลอดภัยในระบบเกษตรและอาหาร
          นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ ประชารัฐ ลดต้นทุน เพิ่มผลผ .....
จ.น่านขานรับนโยบายรัฐขยายพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ทางด้านไม้ผลเพิ่มขึ้น

171123185055.gif
          จ.น่านขานรับนโยบายรัฐขยายพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ทางด้านไม้ผลเพิ่มขึ้นส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ ประชารัฐ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตยั่งยืนยกระดับความปลอดภัยในระบบเกษตรและอาหาร
          นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ ประชารัฐ ลดต้นทุน เพิ่มผลผ .....
จ.น่านเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทางการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล

171122131724.gif
          จ.น่านเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทางการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสาตร์ชาติให้มีการลดการใช้สารเคมี
          นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรของจังหวัดน่านให้มีการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยได้มอบหมายให้นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านได้ดำเนินการนำนโยบายของรัฐบาลไปขยายผลให้มีก .....
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่หารือเกษตรกร ผู้ประกอบการ วางแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาลำไยนอกฤดูจังหวัดลำพูน

171117093543.jpg
          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นำโดยนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต และการตลาดลำไยนอกฤดู ปีการผลิต 2560/61 ของจังหวัดลำพูน ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยได้เข้าพบหารือหลายภาคส่วน อาทิ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยอำเภอป่าซาง นายประเทือง คงรอด รองประธานองค์กรเครือข่ายผู้ปลูกลำไยและผลิตลำไยภาคเหนือ และผู้บริหารบริษัท รอยัลอินเตอร์กรุ๊ป 88 จำกัด เพื .....