ลำไยไทยมาตรฐานโลก หันมาบริโภคผลไม้ไทย   - & -   เกษตรกรยิ้มได้ ประเทศไทยไม่ขาดทุน ช่วยอุดหนุนลำไยไทย




Free Counters
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  



ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะทำงาน และวิทยากรโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง

180222004914.jpg
          ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะทำงานทีมวิทยากรโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชี้แจง แนวทางการดำเนินงาน โดยมีประชาชน ชุมชนบ้านห้วยอ้อ ม.2 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง ร่วมรับฟังและร่วมเสนอแนะแนวทางดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน
           การลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดลำพูนได้เริ่มขึ้นแล้วในพื้นที่ 51 ตำบล ทั้ง 8 อำเภอ โดยช่วงค่ำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 .....
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 16

180216143501.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 16 – 17 ก.พ.นี้ โดยนำการแสดงแสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรมจากจีนมาโชว์ตลอดงาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่
          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่ เวทีใหญ่หน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลไชน่าทาว .....
ศพก.ลำพูน แหล่งเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ จัดงาน Field Day เริ่มต้นฤดูกาลผลิต ประจำปี 2561

180213180053.jpg
          จ.ลำพูน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2561 สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้หลักคิด "เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเอง จึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน"
          นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหาการเกษตรด้าน .....
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงาน Field Day เริ่มต้นฤดูกาลผลิต ประจำปี 2561

180213093942.jpg
          ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้ดานการเกษตรในระดับชุมชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร ดูแลเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยถือว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้หลักคิด "เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเอง จึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน"
          นางจำเนียร แสนราชา เกษ .....
จ.ลำพูน เปิดตลาดประชารัฐต้องชม ภายใต้แนวคิด "จิบกาแฟ แลศิลปะ"

180211181025.jpg
          จ.ลำพูน เปิดตลาดประชารัฐต้องชม หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย "กาดม่วนใจ๋" ภายใต้แนวคิด "จิบกาแฟ แลศิลปะ" ร่วมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยว สร้างความแตกต่างโดยใช้มรดกทางวัฒนธรรม
          ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน เชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม หน้าวัดพระธาตุ .....