ลำไยไทยมาตรฐานโลก หันมาบริโภคผลไม้ไทย   - & -   เกษตรกรยิ้มได้ ประเทศไทยไม่ขาดทุน ช่วยอุดหนุนลำไยไทย
Free Counters
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  รวมข่าวเกี่ยวกับ ลำไย @ prdnorth.in.th   หน้าที่ 1 / 40 (จาก 796 ข่าว)

 1 ธ.ค. 60 จังหวัดแพร่จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นำเครือข่ายศึกษาดูงานตามพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9... <อ่านต่อ>
 23 พ.ย. 60 จ.น่านขานรับนโยบายรัฐขยายพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ทางด้านไม้ผลเพิ่มขึ้น... <อ่านต่อ>
 23 พ.ย. 60 จ.น่านขานรับนโยบายรัฐขยายพื้นที่การทำเกษตรแปลงใหญ่ทางด้านไม้ผลเพิ่มขึ้น... <อ่านต่อ>
 22 พ.ย. 60 จ.น่านเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทางการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล... <อ่านต่อ>
 17 พ.ย. 60 พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่หารือเกษตรกร ผู้ประกอบการ วางแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาลำไยนอกฤดูจังหวัดลำพูน... <อ่านต่อ>
 6 พ.ย. 60 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบปะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่องเพื่อมอบแนวทางการปฏ... <อ่านต่อ>
 3 พ.ย. 60 เทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่คึกคัก พ่อค้าแม่ค้าเน้นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ... <อ่านต่อ>
 2 พ.ย. 60 สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนกันยายน 2560... <อ่านต่อ>
 18 ต.ค. 60 สถานการณ์อุทกภัยในเขต อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ระดับน้ำมีปริมาณสูงขึ้นมีหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย ... <อ่านต่อ>
 8 ต.ค. 60 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดกิจกรรม "ปั่นสองล้อ ผ่อสวนลำใย" นำผู้บริหาร บุคลากร กรมส่งเส... <อ่านต่อ>
 7 ต.ค. 60 หลายหน่วยงานในจังหวัดลำพูนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขต อ.ป่าซาง , เวียงหนองล่อง และ อ.ลี้ ... <อ่านต่อ>
 3 ต.ค. 60 สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2560... <อ่านต่อ>
 21 ก.ย. 60 เกษตรกร อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำเสนอผลผลิตของตน หลังจาก... <อ่านต่อ>
 19 ก.ย. 60 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน ส... <อ่านต่อ>
 16 ก.ย. 60 เริ่มแล้ว งาน "Unseen Lanna เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี" ระหว่างวันที่ 15-24 กันยายนนี้ ที่ศูนย์... <อ่านต่อ>
 13 ก.ย. 60 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินแก่ ผู้... <อ่านต่อ>
 6 ก.ย. 60 Young Smart Farmer จ.เชียงใหม่ รวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ สร้างรายไ... <อ่านต่อ>
 5 ก.ย. 60 รปส.ภูมิสิทธิ์ เยี่ยม สวท.ลำพูน พร้อมชื่นชมศักยภาพของหน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่ส่วนภู... <อ่านต่อ>
 4 ก.ย. 60 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชม และชิมอาหารที่มีลำไยเป็นส่วนประกอบ และ เยี่ยม... <อ่านต่อ>
 2 ก.ย. 60 เทศกาลท่องเที่ยวลำพูนมิติใหม่สไตล์สร้างสรรค์ งาน Creative Lamphun Festival เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ... <อ่านต่อ>