ลำไยไทยมาตรฐานโลก หันมาบริโภคผลไม้ไทย   - & -   เกษตรกรยิ้มได้ ประเทศไทยไม่ขาดทุน ช่วยอุดหนุนลำไยไทย
Free Counters
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  รวมข่าวเกี่ยวกับ ลำไย @ prdnorth.in.th   หน้าที่ 1 / 41 (จาก 821 ข่าว)

 22 ก.พ. 61 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำคณะทำงาน และวิทยากรโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้น... <อ่านต่อ>
 16 ก.พ. 61 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 16 ... <อ่านต่อ>
 13 ก.พ. 61 ศพก.ลำพูน แหล่งเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดูคุณภาพ จัดงาน Field Day เริ่มต้นฤดูกาลผลิต ประจำปี 2561... <อ่านต่อ>
 13 ก.พ. 61 จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงาน Field Day เริ่มต้นฤดูกาลผลิต ประจำปี 2561... <อ่านต่อ>
 11 ก.พ. 61 จ.ลำพูน เปิดตลาดประชารัฐต้องชม ภายใต้แนวคิด "จิบกาแฟ แลศิลปะ"... <อ่านต่อ>
 9 ก.พ. 61 จังหวัดลำพูน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ประจำปี 2561... <อ่านต่อ>
 6 ก.พ. 61 อบจ.ลำพูน มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI แก่ผู้ประกอบการลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง ... <อ่านต่อ>
 4 ก.พ. 61 จ.ลำพูนเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมเลือกชิม และเลือกซื้ออาหารเลิศรสจากผู้ประกอบการ ในงานมหกรรมอาหารอร่อ... <อ่านต่อ>
 3 ก.พ. 61 เปิดแล้ว งานมหกรรมอาหารอร่อย ปลอดภัย ครั้งที่ 1 เปิดให้ชม ชิม ช้อป ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์นี้... <อ่านต่อ>
 30 ม.ค. 61 น่าน ขับเคลื่อน "น้ำพางโมเดล" แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน คืนต้นไม้สู่ป่า ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดป... <อ่านต่อ>
 28 ม.ค. 61 หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม "เกษตรกรยุคใหม่ภายใต้ร่มพระบารมี&quo... <อ่านต่อ>
 26 ม.ค. 61 กลุ่มผู้เลี้ยงโค และอบต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เชิญเที่ยวงานโคนมตำบลห้วยยาบประจำปี 2561... <อ่านต่อ>
 26 ม.ค. 61 ภาครัฐ และภาคเอกชนเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อยจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1... <อ่านต่อ>
 26 ม.ค. 61 หอการค้าจังหวัดลำพูนเชิญชม ชิม ช้อป อาหารอร่อย ปลอดภัยกว่า 100 ร้านค้า วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์นี้... <อ่านต่อ>
 17 ม.ค. 61 สวนวังน้ำลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน แหล่งกำเนิดพันธุ์มะม่วงมหาชนก แห่งแรกของไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่... <อ่านต่อ>
 4 ม.ค. 61 อบจ.ลำพูน หนุนตำบลหนองช้างคืน ขับเคลื่อนติดตราสัญลักษณ์ GI ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน... <อ่านต่อ>
 26 ธ.ค. 60 ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาบ้านใหม่กาดเหนือ ลำพูน พื้นที่ต้นแบบการจัดการป้องกันปัญหาการ... <อ่านต่อ>
 26 ธ.ค. 60 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนจัดงาน " วันพัฒนาการศึกษา โรงเรียนประตูลี้ OPEN HOUSE ๙๐ ปี แห่... <อ่านต่อ>
 21 ธ.ค. 60 เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตลาดในตัวเมืองเชียงใหม่ รณรงค์โครงการ "ตลาดสดสะอาด อาหารปลอดภัย&quo... <อ่านต่อ>
 19 ธ.ค. 60 บ้านใหม่กาดเหนือ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เป็นหมู่บ้านนำร่องในการเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ... <อ่านต่อ>