ลำไยไทยมาตรฐานโลก หันมาบริโภคผลไม้ไทย   - & -   เกษตรกรยิ้มได้ ประเทศไทยไม่ขาดทุน ช่วยอุดหนุนลำไยไทย
Free Counters
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  รวมข่าวเกี่ยวกับ ลำไย @ prdnorth.in.th   หน้าที่ 1 / 5 (จาก 101 ข่าว)

 16 ก.ค. 62 เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามราคาลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่..//... <อ่านต่อ>
 15 ก.ค. 62 รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการผลิต และการตลาดลำไยในพื้นที่จังหวัดลำพูน... <อ่านต่อ>
 10 ก.ค. 62 พาณิชย์ลำพูน ติดตามสถานการณ์การรับซื้อลำไยในพื้นที่ อำเภอเมือง และ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน... <อ่านต่อ>
 9 ก.ค. 62 จุดร่อนลำไยที่ลำพูน เริ่มเปิดรับซื้อแล้ว ประเดิมราคา AA รูดร่วงกิโลกรัมละ 22 บาท ... <อ่านต่อ>
 9 ก.ค. 62 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่..//... <อ่านต่อ>
 8 ก.ค. 62 ครม. เห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542... <อ่านต่อ>
 7 ก.ค. 62 การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542... <อ่านต่อ>
 5 ก.ค. 62 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2562 จำนวน 52 รายการ... <อ่านต่อ>
 4 ก.ค. 62 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เยี่ยมชมสวนลำไย ที่จังหวัดลำพูน พร้อมตั้งเป้าหาตลาดลำไยต่างประเทศเ... <อ่านต่อ>
 3 ก.ค. 62 พาณิชย์ลำพูน เปิดแผนบริหารจัดการลำไยลำพูน ปีการผลิต 2562 ดันผลผลิตกว่าแสนตันแปรรูปและบริโภคสด มั่นใจ... <อ่านต่อ>
 3 ก.ค. 62 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชี้ช่องทางการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอการส่งออกสินค้าลำไยลำพูน ดันเปิด... <อ่านต่อ>
 24 มิ.ย. 62 "สวนมะม่วงปทุมทิพย์ลำพูน" สวนต้นแบบ Young Smart Farmer ปลูกมะม่วงสายพันธุ์รองส่งออกต่างปร... <อ่านต่อ>
 21 มิ.ย. 62 พาณิชย์ลำพูน เปิดเผยแผนบริหารจัดการลำไยในฤดูในจังหวัดลำพูน มีปริมาณหนึ่งแสนห้าพันกว่าตัน... <อ่านต่อ>
 20 มิ.ย. 62 จังหวัดลำพูน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 และงานรณรงค์ส่... <อ่านต่อ>
 19 มิ.ย. 62 กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมเยาวชนบริโภคผลไม้... <อ่านต่อ>
 18 มิ.ย. 62 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบูรณการกับหน่วยงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน... <อ่านต่อ>
 18 มิ.ย. 62 กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน ที่จังหวัดเชียงใหม่... <อ่านต่อ>
 18 มิ.ย. 62 เจ้าของตลาดต้นยาง เมืองลำปาง ใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักชะอมขายสร้างรายได้เสริ... <อ่านต่อ>
 16 มิ.ย. 62 บ้านป่าเส้า ลำพูน ผุดไอเดียทำหลอดสมุนไพรจากกาบตะไคร้ ขานรับนโยบายเลิกใช้หลอดพลาสติกของจังหวัดลำพูนทั... <อ่านต่อ>
 13 มิ.ย. 62 กระทรวงพาณิชย์ ยกนิ้วให้ "บ้านป่าป๋วย" อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เลือกเป็นหมู่บ้านอินทรีย... <อ่านต่อ>