พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน        ** การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น " วันนวัตกรรมแห่งชาติ " ดูรายละเอียดได้ที่นี่ << คลิ๊กที่นี่ >> **       ** วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามราชกุมาร **     *** the king พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ***พระราชพิธีกาญจนาภิเษก


วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙, เวลา ๑๕.๓๐ น.
พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๙, เวลา ๑๕.๐๐ น.
การสวนสนามแสดงแสนยานุภาพ ของกองทัพไทย ณ บริเวณถนนราชดำเนินจากท้องสนามหลวง ถึงลานพระราชวังดุสิต

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙, เวลา ๑๙.๓๐ น.
งานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ณ ทำเนียบรัฐบาล

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๙, เวลา ๑๗.๐๐ น.
คณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๙, เวลา ๑๖.๓๐ น.
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ทรงสถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์ ๕๙ รูป ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙, เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระราชพิธีบวงสรวงอดีตพระมหากษัตริย์ และเสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ณ พลับพลาพิธี ท้องสนามหลวง

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๙, เวลา ๑๖.๓๐ น.
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน และพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย รัชกาลที่ ๘ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวังที่มา : เครือข่ายกาญจนาภิเษก   http://www.kanchanapisek.or.th
T h e P u b l i c    R e l a t i o n s    D e p a r t m e n t    R e g i o n 3    C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738