พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน        ** การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น " วันนวัตกรรมแห่งชาติ " ดูรายละเอียดได้ที่นี่ << คลิ๊กที่นี่ >> **       ** วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามราชกุมาร **     *** the king พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ***พ่อแห่งแผ่นดิน

60 ปี ใต้ร่มพระบารมี  ดาวน์โหลดเพลงเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ใต้ร่มพระบารมี

5 ธันวา มหาราช ดาวน์โหลดเพลงเฉลิมพระเกียรติ  5 ธันวา มหาราช

ของขวัญจากก้อนดิน

เทิดทูนพระคุณพ่อ (บรรเลง)

ไชโย 72 พรรษา

ต้นไม้ของพ่อ

พ่อแห่งชาติ (ช.)

โชคดีที่มีในหลวง

พระบิดามารดาประชาไทย

พ่อแห่งชาติ (ญ.)

ความฝันอันสูงสุด

ไชโยปวงประชาน้อมเกล้า

60 ปี พ่อหลวงครองราชย์ (กปส.)

คุณธรรม 4 หลัก

ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

60 ปี พ่อหลวงครองราชย์1

มหาราช ภูมิพล

รากแก้วของแผ่นดิน

ด้วยพระปรีชาชาญ 1

หนึ่งในโลก

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 

ด้วยพระปรีชาชาญ 2

พลังแห่งแผ่นดิน

เหนือเกล้า 

ป่ารักน้ำ

ภูมิแผ่นดิน นวมิน

พลังแผ่นดิน

60 ปี ทำดีไม่ต้องลงทุน

ปลูกป่า

มาร์ชภูมิพล

คีตะราชัน

พ่อ

พระราชาเป็นประมุขของประชาชน

พระมหากรุณาธิคุณ  

พ่อแห่งชาติ

พระเจ้าแผ่นดินแห่งดวงใจ 

 

พระบิดร - มารดา

มหาราชภูมิพล 

 

พุทธรักษาบูชาพ่อ

ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น

 

รักกันไว้เถิด

สดุดีมหาราชา 

เราไม่มีเวลาทะเลาะ

รู้รักสามัคคี

บทเพลงโครงการประกวดเพลงคำเมือง
เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2551
โดย สถานีวิทยุกระขายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

  80 ปี แห่งร่มเงา
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
(ชนะเลิศ)
CM.BLIND BAND ทีม B

      WMA   ดาวน์โหลด  80 ปี แห่งร่มเงา WMA     MP3    ดาวน์โหลด 80 ปี แห่งร่มเงา MP3    
  ใต้ร่มพระบารมี
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
(รองชนะเลิศ อันดับ 1)
CM.BLIND BAND ทีม A

      WMA   ดาวน์โหลด  ใต้ร่มพระบารมี WMA     MP3    ดาวน์โหลด ใต้ร่มพระบารมี MP3    
  เทิดทูนพระคุณพ่อ-มหาวิทยาลัยนอร์ท
(รองอันดับ2)

      WMA   ดาวน์โหลด เทิดทูนพระคุณพ่อ-มหาวิทยาลัยนอร์ท     MP3   ดาวน์โหลด เทิดทูนพระคุณพ่อ-มหาวิทยาลัยนอร์ท
  หยาดฝนพระบารมี-ชมรมเบิกฟ้าล้านนา
(รางวัลชมเชย)

      WMA   ดาวน์โหลด หยาดฝนพระบารมี-ชมรมเบิกฟ้าล้านนา(รางวัลชมเชย)     MP3   ดาวน์โหลด หยาดฝนพระบารมี-ชมรมเบิกฟ้าล้านนา(รางวัลชมเชย)
  ป้อหลวงของเฮา-โรงเรียนเทคโนเอเซีย
(รางวัลชมเชย)

      WMA   ดาวน์โหลด เพลงป้อหลวงของเฮา     MP3   ดาวน์โหลด เพลงป้อหลวงของเฮา

บทเพลงล้านนาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ดาวน์โหลดทั้งหมด ที่นี่ (MP3 60 MB)
  พระกรุณาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ
      WMA   ดาวน์โหลด เพลงพระกรุณาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ (ศิลปินล้านนา) WMA     MP3   ดาวน์โหลด เพลงพระกรุณาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ (ศิลปินล้านนา) MP3    
  พระกรุณาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ
      WMA   ดาวน์โหลด เพลงพระกรุณาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ (บุ๊ค คีตะวัฒนะ)    MP3   ดาวน์โหลด เพลงพระกรุณาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ (บุ๊ค คีตะวัฒนะ)
  ร้อยภักดี ร้อยดวงใจ ถวายไท้ องค์ราชัน
      WMA   ดาวน์โหลด เพลงร้อยภักดี ร้อยดวงใจ ถวายไท้ องค์ราชัน (ปฏิญญา ตั้งตระกูล)     MP3   ดาวน์โหลด เพลงร้อยภักดี ร้อยดวงใจ ถวายไท้ องค์ราชัน (ปฏิญญา ตั้งตระกูล)
  หกสิบปีพระภูมิพล
      WMA   ดาวน์โหลด เพลงหกสิบปีพระภูมิพล (คำหล้า ธัญยพร)     MP3   ดาวน์โหลด เพลงหกสิบปีพระภูมิพล (คำหล้า ธัญยพร)
  ป้อหลวงของปวงประชา
      WMA   ดาวน์โหลด เพลงป้อหลวงของปวงประชา (ปฏิญญา ตั้งตระกูล)     MP3   ดาวน์โหลด เพลงป้อหลวงของปวงประชา (ปฏิญญา ตั้งตระกูล)
  พระแม่แก้วของแผ่นดิน
      WMA   ดาวน์โหลด เพลงพระแม่แก้วของแผ่นดิน (ปฏิญญา ตั้งตระกูล,สุนทรี เวชานนท์)     MP3   ดาวน์โหลด เพลงพระแม่แก้วของแผ่นดิน (ปฏิญญา ตั้งตระกูล,สุนทรี เวชานนท์)
  ยอคุณแม่เจ้า
      WMA   ดาวน์โหลด เพลงยอคุณแม่เจ้า (ปฏิญญา ตั้งตระกูล)     MP3   ดาวน์โหลด เพลงยอคุณแม่เจ้า (ปฏิญญา ตั้งตระกูล)
  พระแม่เจ้าหลวง
      WMA   ดาวน์โหลด เพลงพระแม่เจ้าหลวง (จรัล มโนเพ็ชร)     MP3   ดาวน์โหลด เพลงพระแม่เจ้าหลวง (จรัล มโนเพ็ชร)
  ยิ่งฟ้ากว่าแดน
      WMA   ดาวน์โหลด เพลงยิ่งฟ้ากว่าแดน (ปฏิญญา ตั้งตระกูล)     MP3   ดาวน์โหลด เพลงยิ่งฟ้ากว่าแดน (ปฏิญญา ตั้งตระกูล)
  พระแม่ของผองข้า
      WMA   ดาวน์โหลด เพลงพระแม่ของผองข้า (ปฏิญญา ตั้งตระกูล,สุนทรี เวชานนท์)     MP3   ดาวน์โหลด เพลงพระแม่ของผองข้า (ปฏิญญา ตั้งตระกูล,สุนทรี เวชานนท์)
T h e P u b l i c    R e l a t i o n s    D e p a r t m e n t    R e g i o n 3    C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738