พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ วันแม่แห่งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน        ** การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น "พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" กำหนดให้วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น " วันนวัตกรรมแห่งชาติ " ดูรายละเอียดได้ที่นี่ << คลิ๊กที่นี่ >> **       ** วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามราชกุมาร **     *** the king พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ***

บทเพลงพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช


ดูเนื้อเพลง ฟังเพลง
1.   แสงเทียน (Saeng Tien)
2.   Candlelight Blues
3.   ยามเย็น (Yarm Yen)
4.   Love at Sundown
5.   สายฝน (Sai Fon)
6.   Falling Rain
7.   ใกล้รุ่ง (Klai Roong)
8.   Near Dawn
9.   ชะตาชีวิต (Chata Cheewit)
10.   H.M. Blues
11.   ดวงใจกับความรัก (Duang Jai Kap Kwarm Ruk)
12.   Never Mind the Hungry Men's Blues
13.   อาทิตย์อับแสง (Artit Up Saeng)
14.   Blue Day
15.   เทวาพาคู่ฝัน (Dewa Pa Ku Fun)
16.   Dream of Love Dream of You
17.   มหาจุฬาลงกรณ์ (Maha Chulalongkorn)
18.   คำหวาน (Kam Warn)
19.   Sweet Words
20.   แก้วตาขวัญใจ (Kaew Ta Kwan Jai)
21.   Lovelight in My Heart
22.   พรปีใหม่ (Porn Pee Mai)
23.   รักคืนเรือน (Ruk Kuen Ruen)
24.   Love over Again
25.   ยามค่ำ (Yarm Kam)
26.   Twilight
27.   ยิ้มสู้ (Yim Soo)
28.   Smiles
29.   มาร์ชธงไชยเฉลิมพล (Tong Chai Chalerm Pon) Listen here TheColoursMarch
30.   เมื่อโสมส่อง (Muer Soam Song)
31.   I Never Dream
32.   ลมหนาว (Lom Naw)
33.   Love in Spring
34.   ศุกร์สัญลักษณ์ (Suk Sanyaluk)
35.   Friday Night Rag

ลิขสิทธิ์ในบทเพลงทั้งหมดเป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช


      ที่มา : เครือข่ายกาญจนาภิเษก   http://www.kanchanapisek.or.th

T h e P u b l i c    R e l a t i o n s    D e p a r t m e n t    R e g i o n 3    C h i a n g M a i
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738