ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

อำเภอแม่ทะคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสะเปาลอยน้ำ ในงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2558 รับเงินรางวัล 4 หมื่นบาท พร้อมถ้วยรางวัลผู้ว่าการ ททท.

อำเภอแม่ทะคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสะเปาลอยน้ำ ในงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2558 รับเงินรางวัล 4 หมื่นบาท พร้อมถ้วยรางวัลผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(26/11/2558)

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง จัดงานวันสถานปนาโรงเรียน ปีที่ 117 วิถีบุญวาทย์ วิถีอาเซียน และเปิดอาคารอเนกประสงค์ `มานิตธำรง`

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง จัดงานวันสถานปนาโรงเรียน ปีที่ 117 วิถีบุญวาทย์ วิถีอาเซียน และเปิดอาคารอเนกประสงค์ `มานิตธำรง`
(26/11/2558)

ครม.เห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาการฝึกอบรมและมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีสร้างการยอมรับด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแรงงานฝีมือของประเทศสมาชิก
(26/11/2558)

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมระดมความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงตามแนวพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมระดมความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงตามแนวพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2559-2563 (ครั้งที่ 4)
(24/11/2558)

จ.ลำปาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกันรวมพลังหน่วยงาน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการมอบความสุขแก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวจังหวัดลำปาง` ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้น ที่โรงเรียนแจ้คอนวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค บริจาคมอบให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ในชุมชนบ้านแจ้คอน โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตท้องที่ตำบลทุ่งผึ้ง และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง จำนวนมากกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ
(24/11/2558)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเสวนาโต๊ะกลมดึงนักวิชาการจีน - อาเซียน ถกครั้งแรกโอกาสและข้อท้าทาย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเสวนาโต๊ะกลมดึงนักวิชาการจีน - อาเซียน ถกครั้งแรกโอกาสและข้อท้าทาย
(23/11/2558)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย