ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน OTOP LANNA EXPO 2015 มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวการจัดงาน OTOP LANNA EXPO 2015 มหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพบกับการรวมสุดยอดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
(29/05/2558)

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบจากแผ่นดินไหว

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบจากแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล จำลองสถานการณ์ ณ พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด
(29/05/2558)

ภาคีที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงานมหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo

ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมสุดยอดโอทอปล้านนา OTOP Lanna Expo เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการตลาดของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาด เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(29/05/2558)

การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย บริษัทนำเที่ยวต้องส่งเส้นทางให้ตำรวจท่องเที่ยวทราบ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย บริษัทนำเที่ยวต้องส่งเส้นทางให้ตำรวจท่องเที่ยวทราบ และถ่ายภาพนักท่องเที่ยวทุกคนก่อนเดินทาง
(28/05/2558)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศ ขณะที่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์มาจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศ ขณะที่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์มาจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เจ้าบ้านที่ดีควรชี้แนะ ไม่ใช่เผยแพร่ประจานผ่านโซเชียลเน็ตเวอร์ค
(28/05/2558)

จังหวัดลำปางเปิดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ E-JOB Fair 2015 ขณะที่ รองผู้ว่าฯ แนะให้เรียนในสายอาชีพ

จังหวัดลำปางเปิดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ E-JOB Fair 2015 ขณะที่ รองผู้ว่าฯ แนะให้เรียนในสายอาชีพ
(27/05/2558)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย