ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

สำนักงานพาณิชย์จ.แม่ฮ่องสอนจัดอบรมสัมมนาพัฒนาผู้ประกอบการค้าและเจ้าหน้าที่รัฐ ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี2558

สำนักงานพาณิชย์จ.แม่ฮ่องสอนจัดอบรมสัมมนาพัฒนาผู้ประกอบการค้าและเจ้าหน้าที่รัฐ ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี2558
(29/07/2557)

สำนักงานพาณิชย์จ.แม่ฮ่องสอนจัดอบรมสัมมนาพัฒนาผู้ประกอบการค้าและเจ้าหน้าที่รัฐ ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี2558

สำนักงานพาณิชย์จ.แม่ฮ่องสอนจัดอบรมสัมมนาพัฒนาผู้ประกอบการค้าและเจ้าหน้าที่รัฐ ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี2558
(28/07/2557)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขานรับปฏิทินการศึกษาอาเซียน เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขานรับปฏิทินการศึกษาอาเซียน เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ อินทนิล ช่อที่ 79 เข้าสู่รั้วอินทนิลอย่างอบอุ่น
(28/07/2557)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขานรับปฏิทินการศึกษาอาเซียน เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขานรับปฏิทินการศึกษาอาเซียน เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ อินทนิล ช่อที่ 79 เข้าสู่รั้วอินทนิลอย่างอบอุ่น
(28/07/2557)

โปรอาร์ม กิรเดช อภิบาลรัตน์ ร่วมแข่งขันกอล์ฟ สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท

โปรอาร์ม กิรเดช อภิบาลรัตน์ ตอบยืนยันเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 3 ส.ค. 2557 ที่แม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่
(28/07/2557)

อำเภอแม่สะเรียงจัดการแข่งขันกีฬา พัฒนาสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ไทย - พม่า ชายแดนบ้านเสาหิน

อำเภอแม่สะเรียงจัดการแข่งขันกีฬา พัฒนาสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ไทย - พม่า ชายแดนบ้านเสาหิน
(27/07/2557)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย