ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมรับฟังและมอบนโยบายของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเชียงรายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(05/10/2558)

หอการค้าร่วมกับทุกภาคส่วน แถลงข่าวพร้อมจัด ถูกแต้แม่สาย แม่สายแกรนด์เซลล์ ครั้งที่ ๑

หอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับทุกภาคส่วนในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมมือกันส่งเสริมการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยรับเทศกาลของขวัญคคริสต์มาสและปีใหม่ด้วยการจัดงานถูกแต้ๆ แม่สาย ในงานแม่สายแกรนด์เซลล์ ครั้งที่ 1
(05/10/2558)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ในการทำงาน เน้นความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
(05/10/2558)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อหนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานโยบายขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อหนุนการบริหารราชการอย่างเต็มรูปแบบและการบูรณาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน และประชาชน
(05/10/2558)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ ยึดวิสัยทัศน์รัฐบาล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้ยึดในวิสัยทัศน์เดิมจากรัฐบาล เพื่อนำพาเมืองพะเยาสู่การพัฒนา ที่มีความสุข และสุจริต
(05/10/2558)

ผู้ว่า ฯ มส.ตรวจสินค้าในตลาดสดแม่ฮ่องสอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกตรวจราคาสินค้าในตลาดสดแม่ฮ่องสอน และให้กำลังใจแม่ค้า
(05/10/2558)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย