ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจง กรณีใบขับขี่ตลอดชีพเดิม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสมาร์ทการ์ด

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจง กรณีใบขับขี่ตลอดชีพเดิม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสมาร์ทการ์ด แต่หากเปลี่ยนจะมีประโยชน์มากกว่า และเป็นสากล สามารถใช้แสดงหลักฐานเดินทางเข้าประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศได้
(05/03/2558)

โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม คัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์การเรียนรู้สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม
(05/03/2558)

พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เปิดช่องขยายโอกาส ทำการตลาดในเชิงรุก นำสินค้า GI ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 17 จังหวัด จัดแสดงและจำหน่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ จ.ลำปาง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เปิดช่องขยายโอกาสทางการค้า นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ทำตลาดใหม่ในจังหวัดลำปาง เปิดการแสดงสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในงาน `การแสดงสินค้า GI ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ความภูมิใจสู่สากล` ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้น ที่ บริเวณลานรถม้า ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนางอัมพวัน พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ทั้งในจังหวัดลำปาง และจากจังหวัดในภูมิภาคภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด ร่วมให้การต้อนรับและร่วมทำพิธีเปิดงาน โดยการแสดงสินค้าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปาง เข้าเลือกชมเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จำนวนมาก
(04/03/2558)

ประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีน ครั้งที่ 2 เปิดเวทีเชียงใหม่ถกความร่วมมือ วทน. 4 ด้าน

รศ.ดร. วีรพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย และศาสตราจารย์เฉา เจี้ยนหลิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยจีน ครั้งที่ 2 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม 4 โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2558 หน้าโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่
(04/03/2558)

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจังหวัดน่านจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ททบ.5 น่านสัมพันธ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจังหวัดน่านจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ททบ.5 น่านสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด มีสมรรถนะเหมาะสม พร้อมรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน
(03/03/2558)

ตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียน + 3 ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอาเซียน ที่จังหวัดเชียงใหม่

ตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียน + 3 ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอาเซียน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด พร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
(03/03/2558)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย