ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

จังหวัดเชียงรายจัดสัมมนาการเติบโตทางการค้าการลงทุนกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในล้านนาตะวันออก

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกันสร้างแผนแม่บทพัฒนาเมืองสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในการเชื่อมโยง
(09/10/2560)

งบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ได้ลงสู่แต่ละพื้นที่ครบแล้ว

งบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ได้ลงสู่แต่ละพื้นที่ครบแล้ว โดยเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรที่เริ่มทยอยออกไปบางส่วนแล้ว เพื่อส่งเสริมและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและชุมชน
(06/10/2560)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ครูผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ ประจำปี 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย `ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา` และการเป็นข้าราชการที่ดี แก่ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 น้อมนำพระราชดำรัส มาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ
(02/10/2560)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้เพิ่มทักษะในการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพแก่ผู้เรียนต่อไป

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้เพิ่มทักษะในการสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพแก่ผู้เรียนต่อไป
(02/10/2560)

จังหวัดน่าน สันติภาพ อินทรพัตน์ เปิดศึกพีชฟาร์ม สนามมวยนครน่าน คู่ชกมวยมันส์ 8 คู่ชก

จังหวัดน่าน สันติภาพ อินทรพัตน์ เปิดศึกพีชฟาร์ม สนามมวยนครน่าน คู่ชกมวยมันส์ 8 คู่ชก พร้อมมอบเงินขวัญถุง สร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาจังหวัดน่าน ได้รับเหรียญทอง เงิน และทองแดง ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ `สมิหลาเกมส์` ที่จังหวัดสงขลา
(30/09/2560)

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 39 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 เห็นชอบร่วมกันในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อการทําการเกษตรอย่างยั่งยืนในภูมิภาค พร้อมเดินหน้านโยบายประมงอาเซียน ส่งไม้ต่อเวียดนามเป็นเจ้าภาพประชุมปี 2018
(29/09/2560)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย