ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

พาณิชย์ลำพูนจัดเจรจาการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนหัตถอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานี คาด จะมีมูลค่าการเจรจาการค้าในงานกว่า 10 ล้านบาท

จังหวัดลำพูน จัดงาน `Lanna Handicraft & Business Matching 2017` ที่จังหวัดอุดรธานี อย่างยิ่งใหญ่ โดยนำสินค้าหัตถอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดแสดงและจำหน่าย พร้อมเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน 12 คู่ค้า
(23/08/2560)

บรรยากาศการจัดงานกาล่าดินเนอร์ ต้อนรับ ผู้แทนจากลุ่มประเทศอาเซียนและจีนเป็นไปอย่างคึกคัก สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน

ผู้แทนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีนกว่า 100 คน ร่วมงานกาล่าดินเนอร์ ที่อุทยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย บรรยากาศเป็นไปอย่างประทับใจ
(22/08/2560)

การประชุม ASEAN-China-UNDP มุ่งให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานระหว่าง กลุ่มประเทศอาเซียน และ จีน

การประชุมผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน หน่วยงานระหว่างประเทศ ตัวแทนภาคเอกชน และสื่อมวลชน ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด `leave no one behind - ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง`
(22/08/2560)

มช.และมหาวิทยาลัยในเครือ เปิดเวทีเสวนาโครงการ การวางแผนแม่บทการพัฒนาเมือง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการค้าการลงทุนให้กับเมืองรองรับการเชื่อมโยงสู่ GMS และอาเซียน ที่ จ.พะเยา...

มช.และมหาวิทยาลัยในเครือ เปิดเวทีเสวนาโครงการ การวางแผนแม่บทการพัฒนาเมือง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการค้าการลงทุนให้กับเมืองรองรับการเชื่อมโยงสู่ GMS และอาเซียน ที่ จ.พะเยา...
(22/08/2560)

ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน ร่วมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงราย

ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน ร่วมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงราย ซึ่ง สํานักงานเลขาธิการอาเซียน ได้ชูให้เป็นโครงการต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(22/08/2560)

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนชูโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนชูโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ.เชียงราย เป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกำหนดเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในการประชุม ASEAN-China-UNDP ว่าด้วยการสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน
(21/08/2560)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย