ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สื่อสาร สร้างสรรค์ สามัคคี สร้างคนดีมีคุณธรรม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ สื่อสาร สร้างสรรค์ สามัคคี สร้างคนดีมีคุณธรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
(24/04/2558)

นิทรรศการพระผู้สร้างรอยยิ้ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิทรรศการพระผู้สร้างรอยยิ้ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ 23-26 เมษายน 2558 นี้
(24/04/2558)

พิธีเปิดนิทรรศการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ `พระผู้สร้างรอยยิ้ม`

พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 `พระผู้สร้างรอยยิ้ม` ในส่วนภูมิภาค(ภาคเหนือ) 24 - 26 เมษายน 2558 รอยยิ้ม
(24/04/2558)

จังหวัดพะเยาจัดการสัมมนาแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับและการตรวจร้านจำหน่าย ภายใต้โครงการประชาชนมั่นใจ สินค้าทั่วไทยมี มอก.

จังหวัดพะเยาจัดการสัมมนาแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับและการตรวจร้านจำหน่าย ภายใต้โครงการประชาชนมั่นใจ สินค้าทั่วไทยมี มอก.
(23/04/2558)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ `พระผู้สร้างรอยยิ้ม`

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ `พระผู้สร้างรอยยิ้ม` โดยประชาชนจะได้พบกับ 3 ส่วนของนิทรรศการ ที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
(23/04/2558)

พะเยาติวเข้ม จนท. ด้านแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับ และการตรวจร้านจำหน่ายภายใต้โครงการประชาชนมั่นใจ สินค้าทั่วไทยมี มอก.

พะเยาติวเข้ม จนท. ด้านแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับ และการตรวจร้านจำหน่ายภายใต้โครงการประชาชนมั่นใจ สินค้าทั่วไทยมี มอก.
(23/04/2558)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย