ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

ไปรษณีย์ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมไปรษณีย์อาเซียนพลัส ที่จังหวัดเชียงใหม่

ไปรษณีย์ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมไปรษณีย์อาเซียนพลัส มีตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ 12 ประเทศร่วมประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่
(27/11/2557)

เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิตภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปีที่ 7

เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิตภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปีที่ 7ภายใต้แนวคิด `เลือกอนาคตงานในแบบคุณ`
(26/11/2557)

อบจ เชียงราย ฝึกอบรมการให้บริการรถโดยสารสาธารณะเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและจัดการความพร้อมให้แก่ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะรองรับการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์รองรับการจัดงานเทศกาลสำคัญ
(26/11/2557)

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จังหวัดเชียงรายจัดการสัมมนาจังหวัดเชียงรายกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗ ให้ภาคราชการเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู่ประชาคมอาเซียน
(26/11/2557)

โรงเรียนประชาวิทย์ลำปาง จัดงานนิทรรศการความรู้ `สิทธิมนุษยชน เพื่อมวลมนุษยชาติ`

มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาวิทย์-มัธยมวิทยา ร่วมกับ 37 หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดงานนิทรรศการความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนเด็กนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในงาน `World Day 2014 สิทธิมนุษยชน เพื่อมวลมนุษยชาติ`
(26/11/2557)

คาดการณ์รายได้สะพัดในเชียงใหม่ ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้ 8 หมื่นล้านบาท สูงที่สุดในประวัติศาสตร์

คาดการณ์รายได้สะพัดในเชียงใหม่ ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้ 8 หมื่นล้านบาท สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยตั้งเป้ายอดนักท่องเที่ยวจะโตขึ้นร้อยละ 10
(25/11/2557)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย