ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2 เปิดให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศส่งโครงการออกแบบท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
(18/04/2557)

ที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน เปิดจุดตรวจอาเซียน ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558

ที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน เปิดจุดตรวจอาเซียน ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558
(18/04/2557)

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัวโครงการ `ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น` ภาคเหนือที่ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานเปิดตัวโครงการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชิวิตของชุมชน
(18/04/2557)

สำนักงานธุรกิจการค้าลำพูน รับสมัครผู้สนใจร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจรองรับ AEC

สำนักงานธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
(18/04/2557)

เกษตรกรปลูกข้าวโพดแม่ฮ่องสอนอนาคตย่ำแย่

เกษตรกรแม่ฮ่องสอนที่ปลูกข้าวอนาคตลำบาก มีการนำเข้า ๕ หมื่นตัน และมีการนำเข้า ข้าวสาลีเพื่อทำอาหารสัตว์
(17/04/2557)

งานสืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 8 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว

งานสืบสานตำนาน ฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 8 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ทต.แม่แรง เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตคนยอง จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2557
(11/04/2557)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย