ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัด ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้สิ้นสุดลงแล้ว

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัด ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้สิ้นสุดลงแล้ว
(29/08/2557)

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจคืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 3

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจคืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ดูแลค่าครองชีพ สร้างความปรองดองและคืนความสุขให้ประชาชน
(29/08/2557)

หอการค้าไทยจัดงาน SMEs ...วิธีทำเงิน ปีนี้ที่เชียงใหม่

หอการค้าไทย ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานสัมมนา SMEsวิธีทำเงิน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความเข้มแข็ง
(29/08/2557)

งานสัมมนา SMEs วิธีทำเงิน

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานสัมมนา SMEs วิธีทำเงิน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง
(29/08/2557)

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มั่นใจคุณภาพปริญญาตรีอาชีวะสู้ต่างประเทศได้ในอนาคตอันใกล้

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มั่นใจคุณภาพปริญญาตรีอาชีวะสู้ต่างประเทศได้ในอนาคตอันใกล้
(29/08/2557)

พ่อเมืองเชียงรายเตรียมปรับผังเมืองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจรับ AEC

วันนี้(29ส.ค.)ที่ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องผังเมืองรวมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายการขุดดิน ถมดิน โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และนายช่างโยธา ในพื้นที่ จ.เชียงราย เข้าร่วมกว่า 300 คน
(29/08/2557)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย