ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จัดกิจกรรมวันวิชาการ SUANBOON EDUCATION ROAD 2017 `เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านส่วนบุญ ก้าวไกลสู่สากล` ปีการศึกษา 2559

วันนี้ ( 22 กุมภาพันธ์ 2560 ) ที่โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จัดกิจกรรมส่งเสริม ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ชีวิตให้แก่นักเรียน จัดงานวันวิชาการ SUANBOON EDUCATION ROAD 2017 `เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านส่วนบุญ ก้าวไกลสู่สากล` ปีการศึกษา 2559 เพื่อแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน ครู และกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆจำนวนมาก
(22/02/2560)

จังหวัดเชียงใหม่ เสริมศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระเบียบ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อใช้โอกาสในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(22/02/2560)

กรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีและคณะทำงานสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่จังหวัดเชียงราย

กรมควบคุมมลพิษ จัดประชุมรัฐมนตรีและคณะทำงานสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียมเชียงราย
(22/02/2560)

`ขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล` (Thailand Seed Hub)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมวิชาการเกษตรกำหนดจัดงาน `ขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล` (Thailand Seed Hub) เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทย ที่พร้อมก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ของอาเซียน ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2560 นี้
(21/02/2560)

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมได้โดยไม่ต้องทดสอบ ย้ำการขอรับใบขับขี่ต้องติดต่อไปสำนักงานขนส่งโดยตรงเท่านั้น และต้องผ่านการทดสอบด้วยตนเองทุกขั

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมได้โดยไม่ต้องทดสอบ ย้ำการขอรับใบขับขี่ต้องติดต่อไปสำนักงานขนส่งโดยตรงเท่านั้น และต้องผ่านการทดสอบด้วยตนเองทุกขั้นตอน
(20/02/2560)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มอบความอบอุ่มผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ ทางพิเศษ คู่ใจ สู้ภัยหนาว ในที่ อำเภอป้ว จังหวัดน่าน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มอบความอบอุ่มผ้าห่มกันหนาว ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในโครงการ ทางพิเศษ คู่ใจ สู้ภัยหนาว ในที่ อำเภอป้ว จังหวัดน่าน
(18/02/2560)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย