ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

ไทย-อินโดนีเซีย เห็นพ้องเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และย้ำเจตนารมณ์ร่วมแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย

ไทย-อินโดนีเซีย เห็นพ้องเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และย้ำเจตนารมณ์ร่วมแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย และการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(24/03/2560)

จังหวัดเชียงราย เจ้าภาพจัดประชุมสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5 Northern Logistics Forum 2017

จังหวัดเชียงราย เจ้าภาพจัดประชุมสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5 Northern Logistics Forum 2017 เพื่อร่วมหารือด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคเหนือ ระหว่างประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และประชาคมอาเซียน 27-30 มีนาคม นี้
(23/03/2560)

สภาประชาชนลุ่มน้ำอิงร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เปิดเวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้ำอิง Ing Forum

สภาประชาชนลุ่มน้ำอิงร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เปิดเวทีประชาสังคมเพื่อทรัพยากรลุ่มน้ำอิง Ing Forum ระดมความเห็นการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิงอย่างมีส่วนร่วม
(22/03/2560)

NGO พะเยา เตรียมเปิดเวทีสภาประชาชนระดมความเห็นการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิง

สภาประชาชนลุ่มน้ำอิงร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เตรียมเปิดเวทีสภาประชาชนระดมความเห็นการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำอิงอย่างมีส่วนร่วม
(21/03/2560)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าจับคู่การค้าเปิดตัวเครือข่ายพร้อมเสวนาการทำธุรกิจที่จังหวัดเชียงราย

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คือ จังหวัดแพร่ น่าน พะเยาและจังหวัดเชียงราย จัดงานแสดงแลจำหน่าย สินค้าลุ่มน้ำโขง และอาเซียน บวก 6 พร้อม 5 กิจกรรม ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงราย วันที่ 28 มีนาคม จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2560 นี้
(20/03/2560)

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชียงรายแบรนด์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs /OTOP

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงลึก ในหัวข้อ `นวัตกรรมเชิงธุรกิจ ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ (Chiang Rai Brand) เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเชียงราย ให้กับผู้ประกอบการ SMEs /OTOP วิสาหกิจชุมชนได้ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(20/03/2560)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย