ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจเกษตรกรส่วนใหญ่เชื่อราคามันสำปะหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

แม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ในหัวข้อ อนาคตมันสำปะหลังในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เกษตรกรส่วนใหญ่เชื่อราคามันสำปะหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
(21/12/2557)

กิจกรรม ปั่น 3 ดอย ผ่อกอยธรรมชาติ คำกอมปอง ครั้งที่ 1

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรม ปั่น 3 ดอย ผ่อกอยธรรมชาติ คำกอมปง ครั้งที่ 1 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
(21/12/2557)

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ คืนความสุข เปิดให้ประชาชนเข้าชมเทศกาลชมสวนวันสิ้นปี ฟรี

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ คืนความสุข เปิดให้ประชาชนเข้าชมเทศกาลชมสวน โดยไม่เก็บค่าผ่านประตูในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมเตรียมกิจกรรมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ จะมีการแสดงพลุถึง 2558 นัด
(20/12/2557)

เชียงรายผุดห้องสมุดอาเซียนเสริมคมเยาวชนในพื้นที่

วันนี้(19ธ.ค.57)ที่โรงเรียนแม่จัน(เชียงแสนประชานุเคราะห์)อ.แม่จัน จ.เชียงราย นายสุริยา จินดาวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
(19/12/2557)

สาธารณสุข รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในผู้ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรครณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 20-50 ปี ทั่วประเทศ รวม 28 ล้านโด๊ส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อป้องกันควบคุมโรค ในระยะยาวของประเทศไทย
(19/12/2557)

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐ ด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักงาน ก.พ. ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐ ด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(19/12/2557)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย