ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

สัมมนาการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

สภาธุรกิจไทย-ลาว ผนึกสถานเอกอัครราชไทยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาด้านการค้าและลงทุนของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
(24/09/2559)

การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

เชิญเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในระดับจังหวัด โดยจะมีการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
(23/09/2559)

จ.ลำปาง สานต่อนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ เปิดร้าน `ประชารัฐสุขใจ` เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของดีของชุมชน เสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในระดับฐานราก

จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ อำเภอห้างฉัตร, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัทภาคเหนือชัยวัฒนา จำกัด และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร เดินหน้าสานต่อขับเคลื่อนกิจกรรมสนองตอบนโยบายรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ประชาชนในระดับฐานราก ร่วมกันทำการเปิดพื้นที่จัดตั้งร้านค้าจำหน่ายสินค้าของดีของชุมชน `ประชารัฐสุขใจ Shop` ซึ่งได้มีการเปิดร้านค้าคอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยว อยู่ที่บริเวณภายในพื้นที่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัทภาคเหนือชัยวัฒนา จำกัด ชุมชนบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดร้านอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก มีสื่อมวลชนจากสื่อทุกแขนง ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด พร้อมกับได้เยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งล้วนเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพ รวมถึงสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ที่ได้มีเกษตรกรผู้ผลิต กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร และอำเภอใกล้เคียง นำมาจัดวางจำหน่าย
(22/09/2559)

น่าน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัยและการพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรบนพื้นที่สูง

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา งานวิชาการด้านการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรบนพื้นที่สูง
(21/09/2559)

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมโชว์ นวัตกรรมและผลงานพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของในหลวง

ประเทศไทยพร้อมจัดงานใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจ `ประชุมชลประทาน โลกครั้งที่ 2` ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมด้านการชลประทานและพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทั่วโลกได้รับรู้
(20/09/2559)

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 28 ของประเทศไทย

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 28 ของประเทศไทย ณ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หวังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่เยาวชนและประชาชน
(19/09/2559)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย