ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดอบรมบุคลากรในหัวข้อการวิเคราะห์ Key Message

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดอบรมบุคลากรในหัวข้อการวิเคราะห์ Key Message ของบุคลากรด้านข่าวและรายการเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรองรับประชาคมอาเซียน
(04/08/2558)

จังหวัดลำปางจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่ นำข้อมูลไปปรับปรุงยุทธศาสตร์จังหวัด เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จังหวัดลำปางจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่ นำข้อมูลไปปรับปรุงยุทธศาสตร์จังหวัด เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(04/08/2558)

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือเปิดศูนย์ค้าปลีก - ส่ง และกระจายสินค้านานาชาติ ไทย - จีน

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือเปิดศูนย์ค้าปลีก - ส่ง และกระจายสินค้านานาชาติ ไทย - จีน Thai - China International Trade Center (TCITC)
(03/08/2558)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนประจำปีงบประมาณ 2558 ที่เชียงราย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 ลงพื้นที่เชียงราย ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการบูรณาการนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่จังหวัดเชียงราย
(03/08/2558)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เปิดช่องขยายโอกาส ทำตลาดในเชิงรุก นำสินค้าภูมิปัญญาของดีประจำภูมิภาค จัดแสดงและจำหน่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ จ.ลำปาง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์ 3 จังหวัดภาคตะวันออก เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เปิดช่องขยายโอกาสทางการค้า นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวัดออก ทำตลาดใหม่ในจังหวัดลำปาง เปิดการแสดงสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในงาน `สุดยอดของดีเมืองจันท์...สีสันตะวันออก` ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้น ที่ บริเวณลานรถม้า ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในจังหวัดลำปาง และจังหวัดในภูมิภาคตะวันออก จาก 4 จังหวัด ชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับและร่วมทำพิธีเปิดงาน โดยการจัดงานแสดงสินค้าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปาง เข้าเลือกชมเลือกซื้อสินค้าต่างๆ จำนวนมาก
(02/08/2558)

พิธีปิดการมหกรรมปั่นสองน่องล่องน่าน ชมวัฒนธรรมล้านนา รวมระยะทาง 80 กิโลเมตร

จังหวัดน่าน มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักปั่นจักรยาน ผู้เข้าร่วมโครงการมหกรรมปั่นสองน่องล่องน่าน ชมวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ในพิธีปิดการมหกรรมปั่นสองน่องล่องน่าน สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นแรงจูงใจที่ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้หันมาสนใจในการออกกำลังกาย
(01/08/2558)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย