ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

การแข่งขันทวิกีฬาแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไทย พม่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอบน 2

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการแข่งขันทวิกีฬา แม่สายจังหวัดเชียงราย (ไทย - พม่า) (Unite Asian Duathlon 2017 เริ่มขึ้นแล้วได้รับความสนใจจากนักกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก
(30/04/2560)

สหพันธ์มวยแห่งอาเซียนน่าน เปิดการแข่งขันชกมวยการกุศล ใน ศึกพิชไฟท์ การกุศล

สหพันธ์มวยแห่งอาเซียนน่าน เปิดการแข่งขันชกมวยการกุศล ใน ศึกพิชไฟท์ การกุศล กิจกรรมสาธารณสุข ณ พีชฟาร์มสนามมวยนครน่าน
(29/04/2560)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH - TYRE

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวยางล้อประชารัฐ ภายใต้แบรนด์ TH - TYRE มุ่งหวังให้คนไทยได้ใช้สินค้าดี ได้มาตรฐาน ISO และ มอก. ในราคายุติธรรม
(28/04/2560)

เชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทเขินสู่อาเซียน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาในหัวข้อ ไทเขินสู่อาเซียนได้อย่างไร เพื่อส่งเสริมแนวทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทเขินกับการเข้าสู่อาเซียน
(26/04/2560)

อำเภอแม่สะเรียง จัดการแข่งขันมวยไทยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน

อำเภอแม่สะเรียง จัดการแข่งขันมวยไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเชื่อมโยงประชาชนในพื้นที่ชายแดน
(23/04/2560)

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานมหกรรม `เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน` พร้อมคัดเลือกสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมมาตรฐาน GAP/ออร์แกนิก พืช สัตว์ ประมง กว่า 100 ร้านค้า

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม `เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน` ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2560 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภค และมุ่งหวังให้สินค้าเกษตรของไทยมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคทั้งในและ ต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เกิดความเชื่อมั่นและ ยอมรับในตลาดโลก จึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานดังกล่าว เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการผลิตสินค้าได้คุณภาพมาตรฐาน และโชว์ศักยภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในและ ต่างประเทศอย่างกว้างขวางมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรและประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
(19/04/2560)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย