ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล ในพื้นที่ จ.ลำปาง ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เดินหน้าพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้แก่คณะกรรมการสมาชิกกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ `ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและตำบล ของจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558` ซึ่งได้มีการจัดการสัมมนาขึ้น ที่ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โดยมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล พนักงานสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง นักวิชาการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ และพัฒนาการอำเภอจากทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง รวมจำนวน 150 คน เข้าร่วมประชุม
(07/07/2558)

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทำงานเป็นปีที่ 2 การสำรวจวิจัย เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวจากเชียงรายสู่ 3 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ทำการสำรวจ วิจัย เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวพร้อมผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์จากเชียงรายสู่ 3 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS
(04/07/2558)

จังหวัดเชียงรายพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสู่ 3 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

จังหวัดเชียงรายพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสู่ 3 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจุดเด่นสีสันของวิถีไตเชื่อมโยงเชียงราย เชียงตุง หลวงพระบาง และสิบสองปันนา
(04/07/2558)

อำเภอเชียงแสนจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม ๔ ภาค คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม 4 แผ่นดิน ประจำปี 2558 สานสัมพันธ์วัฒนธรรมสี่ชาติลุ่มน้ำโขง เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเพิ่มกระแสการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
(04/07/2558)

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน จัดกิจกรรมปลูกป่าอาเซียน ชายแดนไทย-เมียนมาร์

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน จัดกิจกรรมปลูกป่าอาเซียน ชายแดนไทย-เมียนมาร์
(03/07/2558)

สพม. เขต 37 จัดโครงการอบรมเยาวชนสร้างทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จัดโครงการอบรมเกียรติบัตรเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคล อาเซียนแห่งชาติ 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558
(03/07/2558)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย