ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

สัมมนาการค้าเสรีอาเซียน

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา Uplift Clmv experuienceเปิดประตูเมียนมาสู่โลกการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งมีกลุ่มนักธุรกิจภาคเหนือเข้าร่วม ฯ
(23/02/2561)

สคบ. ให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สคบ. ให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการปกป้องสิทธิของตนและครอบครัวในยุคดิจิทัล
(22/02/2561)

สคบ.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและทำ MOU ร่วมกับ ม.พายัพ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เน้นสร้างความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce)ในปีประชาคมอาเซียน
(22/02/2561)

สคบ.จัดโครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอลเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปีประชาคมอาเซียน

สคบ.จัดโครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิตอลเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปีประชาคมอาเซียน
(20/02/2561)

จังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวและชาวไทยเชื้อสายจีน เข้าชมงานมหกรรมเครื่องเงินเป็นวันสุดท้าย เป็นไปอย่างคึกคัก

จังหวัดน่าน นักท่องเที่ยวและชาวไทยเชื้อสายจีน เข้าชมงานมหกรรมเครื่องเงินเป็นวันสุดท้าย เป็นไปอย่างคึกคัก เลือกซื้อของฝาก เครื่องประดับเงินและผ้าทอลายพื้นเมืองน่านคุณภาพสากล กว่า 50 บูธ พร้อมส่งหางบัตรชิงรางวัล คืนกำไรให้ลูกค้า
(19/02/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เชิญชวนทหารก่อนปลดประจำการอบรมการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะนโยบายการเป็น `พะเยาเมืองสุขภาพ (Phayao wellness) สู่เศรษฐกิจล้านนากรีน`

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เชิญชวนทหารก่อนปลดประจำการอบรมการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะนโยบายการเป็น `พะเยาเมืองสุขภาพ (Phayao wellness) สู่เศรษฐกิจล้านนากรีน`ที่มุ่งเน้นการบริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย
(16/02/2561)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย