ข่าวสาร อาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

จังหวัดแพร่ - จัดงาน`มหกรรมไม้สักจังหวัดแพร่ Furniture City`

จังหวัดแพร่จัดงาน`มหกรรมไม้สักจังหวัดแพร่ Furniture City` ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวดง ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น หวังเพิ่มช่องทางการตลาดรองรับเศรษฐกิจดิจิตอลในตลาดอาเซียน
(12/12/2560)

จังหวัดแพร่ - จัดงาน`มหกรรมไม้สักจังหวัดแพร่ Furniture City`

จังหวัดแพร่จัดงาน`มหกรรมไม้สักจังหวัดแพร่ Furniture City` ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวดง ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น หวังเพิ่มช่องทางการตลาดรองรับเศรษฐกิจดิจิตอลในตลาดอาเซียน
(12/12/2560)

จังหวัดแพร่ - จัดงาน`มหกรรมไม้สักจังหวัดแพร่ Furniture City`

จังหวัดแพร่จัดงาน`มหกรรมไม้สักจังหวัดแพร่ Furniture City` ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวดง ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น หวังเพิ่มช่องทางการตลาดรองรับเศรษฐกิจดิจิตอลในตลาดอาเซียน
(12/12/2560)

ผู้ว่าฯ ลำพูน นำประชาชนสวมเสื้อสีขาวพร้อมต่อยต้านโกง แสดงพลังคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ชาวลำพูนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีขาวแสดงพลังและเจตนารมณ์ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น หวังยกระดับคะแนนความโปร่งใสของประเทศให้สูงขึ้น ภายใต้แนวคิด คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero tolerance)
(09/12/2560)

เชียงใหม่ เปิดตัวนวัตกรรมสื่อนานาชาติเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งแรกของประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ครบวงจรของเด็กและเยาวชนเป็นครั้งแรก หวังกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน พร้อมยกระดับเป็นศูนย์กลางซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือเด็กและสื่อสำหรับเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน
(06/12/2560)

เชียงใหม่ยกระดับเป็นศูนย์กลางซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือเด็กในอาเซียน

จังหวัดเชียงใหม่ สร้างแหล่งเรียนรู้ครบวงจรของเด็กและเยาวชนเป็นครั้งแรก พร้อมยกระดับเป็นศูนย์กลางซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือเด็กและเยาวชนอาเซียน
(06/12/2560)

 

ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

       ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปีพ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิก ตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2538 ขณะที่พม่าและลาวเข้ามาเป็นสมาชิกใน พ.ศ.2540 และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนี้ 1. กัมพูชา 2. ไทย 3. บรูไนดารุสซาลาม 4. พม่า 5. ฟิลิปปินส์ 6. มาเลเซีย 7. ลาว 8. สิงคโปร์ 9. เวียดนาม 10. อินโดนีเซีย