ดําหัวปี้ใหม่ ผ.สวท.เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมดําหัวปี้ใหม่เมืองตามประเพณีอันดีงามของบ้านเฮาเมื่อปี้ใหม่มาฮอดมาเติงด้วยความสนุกม่วนอกม่วนใจ๋โดยมีอี่นายคนงามน้องยุ้ยจากเทศบาลมาฮ่วมงานเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์เจียงใหม่เอาข้าวเหนียวบะม่วงมาร่วมงาน

 ผู้ส่ง :