นศ.ปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ มช.ศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

นศ.ระดับปริญญาโท คณะศึกษาสตร์ มช.สาขาวิชาเทคโนโลยี่ทางการศึกษาและกระบวนวิชาการบริหารเทคโนโลยีทางการศึกษาจํานวน 18 คนพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิทยุและโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 23 เม.ย ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :