งานทําบุญครบรอบ 36 ปี สวท.เชียงใหม่

จากปี 2507 สถานีวิทยุกระจายเสียงเล็กๆ ที่ชื่อเรียกว่า สถานีปชส.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ แล้ว มาอยู่ที่ สี่แยกช้างเผือก มี ทีวี ขาวดําให้ชาวบ้าน แถวใกล้เคียงได้ดูกัน มาจน เป็นสถานีที่มีชื่อว่า สวท.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ ที่ 49 ถนน ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2550 วันครบรอบ 36 ปี

งาน สวท.เชียงใหม่ครบรอบ 36 ปี
งาน สวท.เชียงใหม่ครบรอบ 36 ปี
งาน สวท.เชียงใหม่ครบรอบ 36 ปี
งาน สวท.เชียงใหม่ครบรอบ 36 ปี
งาน สวท.เชียงใหม่ครบรอบ 36 ปี

 

กระเช้าดอกไม้จาก ผอ.ศูนย์พัณนาห้วยฮ้องไคร้
กระเช้าดอกไม้จาก ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่
ร่วมแสดงความยินดีกับ สวท.เชียงใหม่ครบรอบ 36 ปี
ครูแอ็ดกับน้องเก่ง
สามนักร้องดังร่วมให้ความบันเทิง


ผู้ส่ง :