เวทีชนเผ่าสัญจรต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

สวท.เชียงใหม่จัดกิจกรรมเวทีชนเผ่าสัญจรร่วมต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 2 ณ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุรชัยใจตุ้ย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหลวง นายอิศรากุล ตุ่นเครือครูใหญ่โรงเรียนบ้านวังลุงเพชรประชานุเคราะห์ พ.ต.ท.ธีระเดช พัฒนพิศิษฐ์ รองผู้กํากับการ สภอ.ฮอด ฝ่ายปราบปราม นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ ปลัดอําเภอ ฝ่ายความมั่นคง ร่วมเป็นวิทยากร

 ผู้ส่ง :