สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงสัมมนา พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียง การสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 แก่ผู้นำชุมชนในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 พ.ย. 2551

 ผู้ส่ง :