ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ งานใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่

สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ งานใต้ร่มพระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ และจัดเวทีชาวบ้าน "ตามรอยเท้าพ่อ" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552

 ผู้ส่ง :