ถ่ายทอดเสียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกู้วิกฤตโลก

สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ การบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกู้วิกฤตโลก ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 ผู้ส่ง :