สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงดำหัวปี๋ใหม่ พ่อเมืองเชียงใหม่

สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ งานดำหัวปีใหม๋ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ส่ง :