กีฬามหาสนุก สปข.3 เชียงใหม่

กิจกรรมกีฬามหาสนุก สปข.3 ณ สนามกีฬาสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่

 ผู้ส่ง :