สวท.เชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 38 ปี

นายยรรยงค์ สมจิตต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ หลังจากนั้นได้มีพิธีเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อตั้งตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2514 ปีนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งครบรอบปีที่ 38 แล้ว

 ผู้ส่ง :