เวทีชนเผ่าสัญจรต่อต้านยาเสพติด อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง เวทีชนเผ่าสัญจรต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล 26 มิถุนายน 2552

 ผู้ส่ง :