สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียงการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับมัธยมศึกษาประจำปี 2552

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน ชนะเลิศตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับมัธยมศึกษาของภาคเหนือ ตอนบน รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยมีโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน และโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จ.เชียงราย เป็นทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 ณ ห้องแสดง ช่อง 11 เชียงใหม่

นายรัตนบุรี อติศัพท์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการแข่งขันและมอบรางวัล

 

ทีมชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จ.ลำพูน
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จ.เชียงราย


ผู้ส่ง :