สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงงานมหกรรมแก้จนคนล้านนา สปข.3

สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียง งานมหกรรมแก้จนคนล้านนา ซึ่งจัดขึ้นที่ลานหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 09.30 – 20.00 น. เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กว่า 30 หน่วยงาน ร่วมกันจัดขึ้น

เวทีเสวนาขจัดความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
พิธีเปิดงานโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ทีมงานถ่ายทอดเสียง

 

การฝึกอาชีพระยะสั้นหลากหลายอาชีพ
ซุ้มฝึกทำน้ำมันมะพร้าว โดยคุณกานดา
อาชีพแกะสลักหินอ่อน
ฝึกทำเจลล้างมือเพื่อสุขภาพ
สนใจฝึกอาชีพระยะสั้นกันทุกวัย


ผู้ส่ง :