งานวันใส วัยสุข สปข.3 เชียงใหม่

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อผู้เกษียณอายุราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ณ ลานหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ .

บรรยากาศงาน วันใส วัยสุข สปข.3 เชียงใหม่
ร.ผ.สปข.3 นายยรรยงค์ สมจิตต์ ประธานเปิดงานวันใส วัยสุข สปข.3 เชียงใหม่

 

ร.ผ.สปข.3มอบของที่ระลึกแก่คุณศิริพร เอกรัตน์ ผู้ประกาศภาษาลาหู่
คุณมานะ กาญจนาปกรณ์ ผู้ประกาศภาษากระเหรี่ยง


ผู้ส่ง :