ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง จ.เชียงใหม่

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่ร่วมร้องเพลงชาติไทย ตามโครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552.

 ผู้ส่ง :