อปส.มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สปข.3 ที่ จ.เชียงราย

นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สปข.3 และทอดกฐินสามัคคีถวายที่วัดบ้านกล้วยพนาราม ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อ วันที่ 23 ตุลาคม 2552

 ผู้ส่ง :