สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปีการก่อตั้ง

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.เชียงใหม่ร่วมงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี การก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีกิจกรรมทั้งทางศาสนาและกิจกรรมร่วมสนุกเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552

 ผู้ส่ง :