สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียงงานมหกรรมเครือข่ายฟื้นฟูลุ่มน้ำฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่

ทีมงานสวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงงานมหกรรมเครือข่ายฟื้นฟูลุ่มน้ำฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 ผู้ส่ง :