งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่สนามด้านหน้าสำนักงาน ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิดเด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่เวทีการแสดงที่ประดับ ตกแต่งเน้นแนวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็ก ๆ มาร่วมแสดงความสามารถจำนวนมาก เมื่อวันที่ 9 ม.ค.53

 ผู้ส่ง :