โครงการHAPPY TIME รณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2553

สวท.เชียงใหม่ โดยบริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ร่วมผลิตรายการวิทยุ HAPPY TIME F.M.98.0 MHz.ถ่ายทอดเสียงร่วมรณรงค์และสนับสนุนโครงการ HAPPY TIME รณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 53 โดยมี นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับนายยรรยงค์ สมจิตต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์เมาไม่ขับกับแฮปปี้ไทม์ ที่ลานประตู เมื่อวันที่ 8 เม.ย.53

 ผู้ส่ง :