สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียงเวทีสัญจรโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปี 2553 แก้ปัญหาภัยแล้ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดเวทีสัญจรโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปี 2553 แก้ปัญหาภัยแล้ง เรื่อง แม่กวง สายน้ำแห่งชีวิตที่ยั่งยืน ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ สันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยมีชาวบ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเวทีเสวนาและเสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลาย วันที่ 28 เม.ย.53

 ผู้ส่ง :