สวท.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมราษฎร์-รัฐ ศรัทธาธรรม ครั้งที่ 2

สวท.เชียงใหม่ ร่วมกับเรือนจำกลางเชียงใหม่ วัดหัวฝาย และศรัทธาวัดหัวฝาย กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดให้สะอาดสวยงาม เพื่อเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชุมชน ราษฎร์-รัฐ ศรัทธาธรรม ครั้งที่ 2 ณ วัดหัวฝาย วันที่ 25 พฤษภาคม 2553

 ผู้ส่ง :