สวท.เชียงใหม่ร่วมกับศรัทธาชุมชนวัดหัวฝาย ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดรับวันอาสาฬหบูชา

นายยรรยงค์ สมจิตต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นำบุคลากร เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชาวบ้านชุมชนวัดหัวฝาย ร่วมกิจกรรมราษฎร์ รัฐ ศรัทธาธรรม ครั้งที่ 3 ณ วัดหัวฝาย(ศรีสร้อยทรายมูล) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.

 ผู้ส่ง :