ถ่ายทอดเสียงโครงการสื่อพื้นบ้านประสานใจที่จังหวัดเชียงใหม่

สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง โครงการสื่อพื้นบ้านประสานใจที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศแสดงโชว์ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ปลายเดือนกันยายนนี้

 ผู้ส่ง :