ถ่ายทอดเสียงเวทีสัญจรตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ สร้างจิตสำนึกและร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียงเวทีสัญจรตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ สร้างจิตสำนึกและร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคมตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา.

 ผู้ส่ง :