การประชุม คบส.สัญจร และทอดกฐินสามัคคี กรมประชาสัมพันธ์ 2553

นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปางกล้วยค้าว อ.พาน จ.เชียงรายและนายยรรยงค์ สมจิตต์ ร.ผอ.สปข.3 พร้อมด้วยผู้บริหาร สปข.3 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากรอบทิศทางการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ ห้องประชุม สวท.เชียงราย เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :