นักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุ สวท.เชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีฯให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา.ผู้ส่ง :