สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียง งานผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพบศิษย์เก่า ประจำปี 2554

สวท.เชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียง "งานผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาพบศิษย์เก่า" ประจำปี 2554 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา.

 ผู้ส่ง :