นศ.วิทยาลัยเทคนิคเกาะคา จังหวัดลำปาง ศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเกาะคา จังหวัดลำปาง ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และการผลิตรายการวิทยุ สวท.เชียงใหม่.

 ผู้ส่ง :