สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียง งาน 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz. ถ่ายทอดเสียงงาน "84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา " ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 24 ก.พ.54 ที่ผ่านมา.

 ผู้ส่ง :