ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

สวท.เชียงใหม่ให้การต้อนรับน้องๆเยาวชนจากศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการจัดรายการวิทยุ เมื่อวันที่ 10 พ.ค.54 ที่ผ่านมา.

 ผู้ส่ง :