สวท.เชียงใหม่ รับรางวัล "สวท.ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2554"

นายยรรยงค์ สมจิตต์ ผู้อำนวยการและข้าราชการ สวท.เชียงใหม่ ขึ้นรับโล่รางวัล "สวท.ดีเด่น ระดับเขต" จากนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 78 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 พ.ค.54 ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :