ถ่ายทอดเสียงดีเจสัญจร รายการ Helping Hand สวท.เชียงใหม่

นายยรรยงค์ สมจิตต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม " ดีเจสัญจร รายการ Helping Hand "ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ ห้องอิมพิเรียล 3 โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง เชียงใหม่

 ผู้ส่ง :