สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงาน มหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานในการเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554 อย่างเป็นทางการ โดยมีสวท.เชียงใหม่และสวท.กทม.ถ่ายทอดเสียง เมื่อวัน ที่ 15 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา

 ผู้ส่ง :