วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน สวท.เชียงใหม่

นางสาวมัณทนา อาษากิจ หัวหน้าฝ่ายรายการ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

 ผู้ส่ง :